Topmenu

Inviterer energibransjen til fagsamling

Hvilke kompetansekrav gjelder Leder for sikkerhet? Hvordan sikrer du at ditt utenlandske personell har kompetansen de trenger? Hvilke utfordringer har energibransjen med ekomnett? Kjenner du til kravene for anleggskonsesjon og søkeprosessen? Bruker du Sikkerhetskort.no? Møt blant annet DSB, NVE og NEK når Trainor inviterer til fagsamling for energibransjen. -Bransjen har etterspurt en fagsamling og kommet […]

Continue Reading 0

Strømnettet må tåle ekstremvær

Statnett må ta hensyn til mer ekstremnedbør, flere flommer, skred og høyere temperaturer når de bygger strømnett for fremtiden. Det går fram av en rapport Statnett har fått laget om klimaendringenes betydning for deres anlegg. Snø, is og vind er de værforholdene som skaper størst problemer for driften av kraftnettet. – Samtidig som klimaendringene går […]

Continue Reading 0

Bedre koordinering mellom nettselskap

Mer småskala produksjon av strøm, nye digitale løsninger og mer fleksible strømkunder fører til at distribusjonsnettet får en stadig større betydning for kraftsystemet. NVE utvider derfor de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettene nærmest strømkundene. – Vi ser at ny teknologi og nye forretningsmodeller gjør at bruken av strømnettet endrer seg, og det er […]

Continue Reading 0

Statnett vil videreføre prøveordning for å øke strømreservene på Østlandet

Statnett har hatt behov for økt volum av strømreserver på Østlandet (prisområde NO1) og gjennomførte derfor en prøveordning i januar og februar 2017. Nå skal prøveordningen videreføres. Østlandet er det området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang til regulerbar produksjon, derfor var det kortsiktige målet med prøveordningen å øke tilgjengelig reservevolum ved at […]

Continue Reading 0

Kjent i bransjen Reidar Jøsok

Oljen har definitivt betydd mye for den norske velstanden. Men hvor hadde vi vært uten den enorme kollektive innsatsen for å elektrifisere vårt langstrakte land etter andre verdenskrig? Det er Reidar Jøsok som stiller det nærmest retoriske spørsmålet. Bransjemannen som har vært med på hele reisen, og som på sine eldre dager fremdeles evner å […]

Continue Reading 0

Vokse kontrollert og ha god bakkekontakt

Jøsok Prosjekt er navnet på det tradisjonsrike firmaet som Reidar Jøsok startet. Det velrennomerte selskapet har alltid hatt en ufravikelig tro på egne verdier. Jøsok-metoden er å ta vare på folk, lære dem opp, vokse forsiktig og ha veldig god bakkekontakt. I dag har de 22 ansatte en gjennomsnittlig ansettelsestid på rundt 15 år. Roger […]

Continue Reading 0

Skal skape høyere kundelojalitet

Smart:liv er et relativt ungt selskap, etablert av Ringeriks-Kraft og eSmart Systems. Med sin bakgrunn fra henholdsvis kraftbransje og teknologi har de utviklet en plattform for abonnementstjenester innen strømstyring – som de også tror vil bidra til merinntekter og høyere kundelojalitet. – Gjennom AMS kan forbrukeren overvåke strømforbruket sitt på en helt annen måte enn […]

Continue Reading 0

Rejlers har ambisiøse vekstplaner i Norge

Ingeniørfirmaet Rejlers skal de neste tre årene øke omsetningen med 100 millioner kroner – hvert år. – Vi har de beste folkene og de beste idéene. Vi skal lede an i digitaliseringen av energiforsyningen, sier Peter Rejler, tredjegenerasjons eier og konsernsjef i den nordiske rådgivende ingeniørbedriften Rejlers. Veksten i Norge skal ifølge Peter Rejler delvis […]

Continue Reading 0

Investerer for vekst

Norsk Wavin AS er en del av et stort internasjonalt konsern, og her til lands er de en betydelig aktør innen VVS, VA og kabelvern. De opererer i segmenter som samferdsel, kommunalteknikk, bygg, energiforsyning og telekommunikasjon. I disse dager er de i ferd med å modernisere fabrikken sin i Høland, der det foregår mye produksjon […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen