Topmenu

Øker produksjonen med 70 GWh

Med utvidelsen fra ett til to aggregater øker den årlige produksjonen ved kraftverket med 70 GWh fra 130 GWh til 200 GWh. Økningen tilsvarer årsforbruket i rundt 3500 eneboliger. Etter utvidelsen produserer Kongsvinger kraftverk nok strøm til å dekke forbruket i nesten 10 000 eneboliger.

Da Hedmark Kraftverk bygde Kongsvinger kraftverk på 70-tallet hadde ikke selskapet økonomi til å bygge med mer enn ett aggregat. Det ble imidlertid satt av plass i selve damkonstruksjonen til et aggregat til. Det nye aggregatet ved Kongsvinger kraftstasjon vil øke produksjonen av fornybar energi med hele 70 GWh uten at vannføringen endres.

- Utvidelsen av Kongsvinger kraftverk er et viktig miljøtiltak, og helt i tråd med Stortingets og regjeringens overordnede mål om å øke produksjonen av fornybar energi ved at eksisterende kraftanlegg utnyttes bedre, sier Oddleiv Sæle, direktør i Eidsiva Vannkraft. Det nye aggregatet gir en årlig reduksjon i CO2-utslipp på 35 000 tonn. Utvidelsen vil ikke påvirke verken naturen, vannstanden ovenfor eller vannføringen nedenfor kraftverket.

- Arbeidet med å utvide kraftverket har gått veldig bra. Samarbeidet har vært godt – både mellom leverandørene og mellom byggherre og leverandører, sier prosjektleder Rolf Kleiven. På det meste arbeidet sju leverandører – med underleverandører – på prosjektet samtidig. –Det har gått utrolig bra, sier Kleven.

Arbeidet med å utvide kraftverket ble vedtatt i Eidsiva Energis styremøte 26. mars 2008. Anleggsarbeidene startet opp 1. august 2008. I løpet av byggeperioden er det foretatt omfattende sprenging og betongarbeider. Dette måtte til for å få installert en ny rørturbin ved siden av den opprinnelige. Rundt 8000 kubikkmeter med fjell blitt fjernet og fraktet ut av byggegropa. Veggen i gamle kraftverket er tatt ut, og montasje av nytt aggregat, både mekanisk og elektrisk har foregått mens aggregat 1 har vært i normal drift. Utvidelsen av kraftverket har kostet 370 millioner kroner.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen