Topmenu

1000 kunder klare for ny pilot

Lyse og Aidon kjører ny pilot i Rogaland før fullskala utrulling starter opp i mars. Målet om å installere 46 000 målere i løpet av inneværende år står fast.

Det nærmer seg fullskala utrulling for Lyse Elnett. I forberedelsene har det i tillegg til et lengre FoU-prosjekt blitt gjennomført en fullskala pilot på 300 kunder som er i ferd med å avsluttes i disse dager. Før fullskala utrulling starter opp i mars, er imidlertid neste steg en ytterligere pilot som denne gangen vil involvere 1000 av Lyse Elnetts sluttkunder, basert på et postnummer.

- Vi utsetter utrullingen noe fordi vi bruker tid på å rigge ressursene våre og gjennomføre opplæring, forteller prosjektleder for utrulling av AMS i Lyse Smart, Loyd Evensen, som gjennomfører utrullingen på vegne av Lyse Elnett.

Evensen bekrefter at målet om å installere 46 000 målere i løpet av inneværende år står fast, og de er i disse dager i gang med å sertifisere og skolere OneCo.

- For å ta igjen eventuell tapt til vil vi gå 10-timers skift, og vi kommer til å rulle ut målere også i fellesferien, sier Evensen.

Klart for målerskifte hos bedriftene

I tillegg til de 46 000 målerne som skal rulles ut årlig til Lyse Elnetts husholdningskunder, forbereder Lyse Smart nå også utskifting av drøye 2400 målere til bedriftskundene deres. Denne jobben starter opp allerede i slutten av januar, og montørene gjennomgår nå teoretisk og praktisk opplæring.

Det vil være Aidons målere uten Gateway som installeres ute hos bedriftene.

- Det skal ikke brukes Gateway ute hos alle bedriftene, men vi bytter ut samtlige målere fordi Elnett ønsker samme plattform for alle uavhengig av om det er bedrifts- eller husholdningskunder, forklarer Evensen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen