Topmenu

15 til 25 nye vindmøller på Hitra II

Hitra II vindpark er planlagt som en utvidelse av den eksisterende vindparken på Hitra i Sør-Trøndelag. Hitra vindpark har i dag 24 vindmøller med en samlet installert effekt på 55 MW.
En utvidelse vil kunne gi plass til mellom 15 og 25 nye vindmøller og dermed opp mot en dobling av installert effekt (110 MW). NVE har fastsatt et utredningsprogram som blant annet legger vekt på at det gjennomføres etter undersøkelser for å belyse de faktiske virkningene den eksisterende vindparken har hatt på miljø, naturressurser og samfunn.

Her følger hovedfunnene fra disse undersøkelsene.
Byggingen av Hitra vindpark i 2004 kostet vel 480 millioner kroner. De norske leveransene utgjorde 124 millioner kroner, hvorav 70 prosent (87 millioner) ga verdiskapning i Midt-Norge. Lokalt ble det kjøpt varer og tjenester for 29 millioner kroner. Første hele driftsår (2005) hadde lokale interesser rundt fem millioner i inntekter fra parken. Den kommunale eiendomsskatten utgjorde tre millioner kroner og førte til at kommunen kunne utvide tjenesteproduksjonen sin overfor innbyggerne.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen