Topmenu

25 år med spenningskvalitet og relevern

De fleste nettselskapene i Norge har ett eller flere av våre instrumenter og løsninger innenfor måling av spenningskvalitet, sier daglig leder Svein Weideborg i CEE Energiteknikk AS.

Da vi startet opp i 1989 var relevern hovedaktiviteten vår. Vi var eid av franske CEE, derav en del av firmanavnet vårt. Vi hadde mange leveranser spesielt til oljeplattformene i Nordsjøen, så der er det installert mange CEE vern, spesielt fra den tiden det ble bygget store oljeplattformer på 1980 og 90 tallet. I 2000 gikk moderselskapet vårt konkurs, og vi kjøpte da det norske selskapet. Så fra 2000 har vi stått på egne bein, og hatt en positiv utvikling siden den gang.

I 2005 kom Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen (NVE) med nye forskrifter om leveringskvalitet (FoL). Vi var på rett sted til rett tid da disse forskriftene kom. Våre løsninger og systemer ble levert over hele landet og nesten alle nettselskapene har instrumenter og løsninger fra oss på dette området. Instrumentene og løsningene er typisk installert i trafostasjoner rundt omkring. Det heter seg det at alle nettselskaper skal ha minst ett målepunkt, og minimum ett målepunkt i hvert karakteristiske nett. De alle minste nettselskapene har ett instrument mens de store har 10 til 20 instrumenter installert.

Les mer i Volt nr 2 – 2014

Med seks ansatte og økt oppdragsmengde, ser vi lyst på framtiden, avslutter 25-års jubilanten, sier Svein Weideborg i CEE Energiteknikk AS.

Med seks ansatte og økt oppdragsmengde, ser vi lyst på framtiden, avslutter 25-års jubilanten, sier Svein Weideborg i CEE Energiteknikk AS.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen