Topmenu

2,8 milliarder i kabelinntekt på fem år

De siste fem årene har Statnett hatt en samlet inntekt på rundt 2,8 milliarder kroner på kabelforbindelser til utlandet. Etter at drift, vedlikehold og investeringskostnader var betalt, gikk 674 millioner kroner til redusert nettleie.
Statnett har eierskap i fire kabler til Danmark, Skagerrak 1-4, og en kabel til Nederland, NorNed. I 2016 var selskapets samlede handelsinntekter for disse mellomlandsforbindelsene 395 millioner kroner. Trekker man fra tapskostnadene ved overføring mellom landene var inntekten 348 millioner kroner.

Ser man på inntekter de siste fem årene, altså 2012-2016, var den samlede inntekten på rundt 3 milliarder kroner for Statnetts del. Fratrukket tapskostnader var inntektene nær 2,8 milliarder kroner. Etter at investeringskostnader, drift og vedlikehold for kablene var betalt, bidro 674 millioner kroner til redusert nettleie i perioden.

- Disse kablene har gitt gode inntekter til Statnett, og dette gjør at vi kan betale ned på investeringene som er gjort i kablene og i tillegg finansiere forsterkninger i sentralnettet og redusere nettleien for norske forbrukere. Samtidig jobber vi for drifts- og markedsløsninger for mellomlandsforbindelsene som skal gi enda bedre inntjening for Norge, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen