Topmenu

God oppslutning om Eliaden

Vi trapper opp markedsføringen mot de besøkende med annonser og DM. For utstillerne tilbyr vi en egen markedsføringspakke, slik at de også kan profilere Eliaden. sier messegeneral Nils-Erik Magnell.

Til tross for finanskrise og dårlige markedsutsikter er oppslutningen om Eliaden 2010 meget god, selv om antall utstillere er noe mindre enn på samme tid for to år siden.

Særlig på områdene elektroinstallasjon, energi og automatisering er det meget bra oppslutning, sier messegeneral Nils-Erik Magnell. Et annet område som også har utviklet seg positivt er alarm- og sikkerhetsområdet. Vi har et utmerket samarbeid med Norsk Sikkerhetsforening og Noralarm, som holder i dette fagområdet. De skal gjennomføre flere seminarer rettet mot denne økende sektoren.

Seminarprogrammet er fortsatt under utarbeidelse. Foreløpig kan jeg nevne LED-belysning, instrumentering på automatiseringsområdet og et stort fellesseminarer om oppdatering av NEK 400 og normer for Ekom-området. I tillegg vil energieffektivisering prege flere av seminarene. For tiden er vi inne i en periode med tilrettelegging av seminarer og aktiviteter på mange områder. Dessuten har vi trappet opp markedsføringen mot de besøkende med annonser og DM. For utstillerne tilbyr vi en egen markedsføringspakke, slik at de også kan profilere Eliaden.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen