Topmenu

75 år som rådgivende konsulenter

I år runder konsulentselskapet Rejlers 75 år. I Norge markeres dette blant annet ved en mottagelse for kunder, ansatte og andre gjester i Kristiansand torsdag 15. juni og 29. juni i Oslo.

Rejlers ble grunnlagt i 1942 av ingeniøren Gunnar Rejler. Virksomheten ble etablert i Växjö, Sverige og omfattet innledningsvis oppdrag innenfor strømdistribusjon på lokalt og regionalt nivå. På 1950-tallet vokste selskapet spesielt innen industriell sektor og hadde åpnet flere kontorer i Sør-Sverige.

På midten av 1960-tallet var Rejlers representert med 11 enheter; fra Gävle i nord til Lund i sør. Byggeboomen i privatmarkedet beredet grunn for et nytt marked; el-installasjon i privatboliger. Rejlers var også tidlig ute i den begynnende datautviklingen. I løpet av de neste tiårene vokste virksomheten videre. Oppdrag innen sektorer som kjernekraft, cellulose- og papirindustrien, infrastruktur for luftfart og jernbane samt et betydelig antall store, internasjonale oppdrag, var med å løfte Rejlers til et av Sveriges største konsulentselskaper.

Rejlers ble notert på den svenske børsen i 2003 og ekspanderte videre til Finland og Norge. Telekommarkedet var et nytt vekstområde og satsning innen sporbunden trafikk, industriell automatisering samt strømkraft og energi, var springbrett til ytterligere vekst. Rejlers første etablering i Norge var i 2008. Fra da har selskapet gjennom oppkjøp og organisk vekst økt til dagens 400 medarbeidere, og er nå en av Norges største ingeniør-miljøer med medarbeidere lokalisert over hele landet.

Rejlers et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene jernbane, telecom, elkraft, elektro, energi og IT.  Konsernet omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har 2 000 medarbeidere i Norden.  Rejlers Norge ledes i jubileumsåret av adm. dir. Thomas Pettersen.

Rejlers et nordisk konsern som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene jernbane, telecom, elkraft, elektro, energi og IT. Konsernet omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm. Rejlers har 2 000 medarbeidere i Norden.
Rejlers Norge ledes i jubileumsåret av adm. dir. Thomas Pettersen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen