Topmenu

Agder Energi og Agder Energi Nett velger Rejlers

Agder Energi utløser en opsjon på konsulenttjenester innen fagområdene Elkraft og Energi fra Rejlers Consulting AS, og Agder Energi Nett utløser opsjon på DLE (Det Lokale Eltilsyn) tilsynstjenester fra Rejlers Elsikkerhet AS. De 2 opsjonene har en samlet anslått årsverdi på 45 mnok.

Agder Energi selskapene har outsourcet deler av sitt behov for ingeniørtjenester og gjennom denne rammeavtalen sikrer de seg ressurser og forutsigbar kapasitet på ingeniørtjenester i et marked hvor det til tider er knapphet på erfarne infrastruktur ingeniører.

–Rejlers er meget glade og stolte over å få fornyet tillit hos Agder Energi Nett, som er et av Norges ledende og mest innovative nettselskaper og som fyller en viktig rolle for samfunnet innen fornybar energi. Samarbeidet med Agder Energi selskapene er også strategisk med bakgrunn deres profesjonaliserte arbeidsprosesser og høye tekniske standarder. Vi ser frem til å utvikle vårt gode samarbeide med Agder Energi Net, sier Morten Thorkildsen, adm direktør for Rejlers Norge AS.

–Vi er fornøyd med avtalene med Rejlers, som innebærer prosesser for kontinuerlig forbedring. Ved å benytte  Rejlers’ tjenester får Agder Energi Nett tilgang til en kvalifisert personell som kjenner våre behov. De tilbyr også en  nøytral tilsynsvirksomhet med spisskompetanse, og frigjør ressurser til nettselskapets kjernevirksomhet. Dette  uttaler Svein Are Folgerø, adm direktør for Agder Energi Nett.

–Vi er fornøyd med avtalene med Rejlers, som innebærer prosesser for kontinuerlig forbedring. Ved å benytte
Rejlers’ tjenester får Agder Energi Nett tilgang til en kvalifisert personell som kjenner våre behov. De tilbyr også en
nøytral tilsynsvirksomhet med spisskompetanse, og frigjør ressurser til nettselskapets kjernevirksomhet. Dette
uttaler Svein Are Folgerø, adm direktør for Agder Energi Nett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen