Topmenu

AMS-samarbeid i stor skala

Nettselskapene BKK Nett, Haugaland Kraft, Helgeland Kraft, Nordlandsnett, NTE Nett, SFE Nett, SKL Nett, Sognekraft, Sunnfjord Energi, TrønderEnergi Nett og Varanger KraftNett har nylig undertegnet en samarbeidsavtale om felles innføring og drift av AMS. I tillegg til disse 11 er ytterligere 14 nettselskap tilknyttet samarbeidet. Totalt utgjør denne smart strøm alliansen ca 700.000 nettkunder.

–Det er liten tvil om at dette er og blir et utfordrende prosjekt, men med god tilgang på ressurser og unik kompetanse fra deltakende selskap er jeg sikker på at dette samarbeidsprosjektet vil lykkes. Gjennom denne nye alliansen av nettselskap viser vi både vilje og evne til samarbeid som i flere sammenhenger trekkes frem som suksessfaktor for fremtidig drift av strømnettet, sier Hans Terje Ylvisåker, programsjef i smart strøm i Vestlandsalliansen (SiV). Han har siden 2013 ledet AMS-samarbeidet i Vestlandsalliansen. Ylvisåker vil fortsette som programsjef i det utvidete samarbeidet.

Det felleseide driftsselskapet Validér skal forvalte og drifte sentralsystemet for innsamling og behandling av alle måledata fra de nye automatiske strømmålerne som de 25 samarbeidende nettselskapene skal ha installert hos kundene sine innen 1.1. 2019.

–Etableringen av et eget driftsselskap og måten selskapene i Vestlandsalliansen har samarbeidet på gjorde det naturlig for TrønderEnergi Nett å utrede muligheten for å ta del i samarbeidet. Vi ser tydelige skalafordeler ved å gå sammen om felles innføring og drift, sier Bård Olav Uthus, administrerende direktør i TrønderEnergi Nett.

–Etableringen av et eget driftsselskap og måten selskapene i Vestlandsalliansen har samarbeidet på gjorde det naturlig for TrønderEnergi Nett å utrede muligheten for å ta del i samarbeidet. Vi ser tydelige skalafordeler ved å gå sammen om felles innføring og drift, sier Bård Olav Uthus, administrerende direktør i TrønderEnergi Nett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen