Topmenu

Anleggsstart for Lysebotn 2

Ole Tom Guse ordfører i Forsand kommune markerte starten på et av Norges største vannkraftprosjekter inne i Lysebotn 7. mai. Det nye kraftverket i Lysebotn skal erstatte dagens kraftverk og vil gi en økning beregnet til 180 GWh ny fornybar kraftproduksjon. Dette vil være et av Norges største vannkraftprosjekt og betyr om lag 15 prosent mer energi – uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer.

Årsproduksjon vil ligge på rundt 1 500 GWh fornybar energi. Det er nok strøm til ca 75.000 boliger hvert år. Det nye kraftverket bygges samtidig som det gamle kraftverket er i full drift. Kraftproduksjonen vil ikke påvirkes nevneverdig i byggeperioden. Det eksisterende kraftverket vil være i beredskap til det nye er i sikker drift. Driftsstart planlegges våren 2018.

Lysebotn 2 vil foredle ressursene fra allerede utnyttede nedbørfelter på en bedre måte. Ingen elvestrekninger vil fraføres vann og miljøkonsekvensene vil være små. Lyebotn 2 vil utnytte samme vann og magasiner som eksisterende kraftverk, men får økt effektivitet gjennom økt fallhøyde og bedre virkningsgrad. Stasjonen får i tillegg til økt produksjon også økt ytelse fra 210 MW til 370 MW.

Mer om Lysebotn 2 i Volt nr 3.

Prosjektleder for Lyse 2, Bjørn Roger Otterdal og ordfører Ole Tom Guse i Forsand kommune.

Prosjektleder for Lyse 2, Bjørn Roger Otterdal og ordfører Ole Tom Guse i Forsand kommune.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen