Topmenu

Anleggsstart Ofoten – Balsfjord

Styret i Statnett SF har vedtatt oppstart på bygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord. Med det er et av de største prosjekter i neste generasjons sentralnett igangsatt.

Med styrevedtaket har man fått de nødvendige fullmakter, og prosjektet kan inngå kontrakter med entreprenører og leverandører både på ledning og stasjon.

Arbeidet medfører ombygging av fire stasjoner(Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord) samt bygging av 150 km ny 420 kV ledning. I tillegg skal 100 km 132 kV ledning rives. Anleggsplaner, som bl.a hensyntar reinbeitedistriktenes aktiviteter i området, er godkjent både for stasjoner og ledningsbygging. Forberedende arbeid, som skogrydding, er allerede startet.

Ofoten – Balsfjord er første del av ny 420 kV ledning som er konsesjonssøkt helt til Hammerfest i Finnmark. Konsesjon fra Balsfjord og nordover ble påklaget og ligger hos OED for endelig avklaring. En avklaring her er ventet i 2015.

Kirsten Faugstad er prosjektdirektør for hele prosjektet fra Ofoten til Hammerfest. Oppstart vil skje i april/mai, og arbeidet med hele ledningen er planlagt å ta 3 – 4 år. Kostnaden for prosjektet er beregnet til mellom 3,2 – 3,7 MRD NOK.

 -Det er godt å kunne gå i gang med ny ledning nordover fra Ofoten, sier konserndirektør for bygg og anlegg Elisabeth Vardheim. –Forsyningssikkerheten lengst i nord er sårbar vinterstid, og dette vil bedres betydelig når ledningen er ferdigstilt, utdyper hun, foto: Statnett.

-Det er godt å kunne gå i gang med ny ledning nordover fra Ofoten, sier konserndirektør for bygg og anlegg Elisabeth Vardheim. –Forsyningssikkerheten lengst i nord er sårbar vinterstid, og dette vil bedres betydelig når ledningen er ferdigstilt, utdyper hun, foto: Statnett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen