Topmenu

Året det ble lov til å tjene penger på miljø

Det er forfriskende å se politikere og næringsliv på årets Enova-konferanse samle seg rundt en konstruktiv diskusjon om muligheter som energi- og klimaløsninger kan gi.

At det er lov å tjene penger på miljøet er ny retorikk som bør ønskes velkommen. For først når man forstår at miljøvennlig er lønnsomt vil vi se resultater som monner. Økonomiske så vel som miljøgevinster av energieffektivisering er store i byggsektoren. Med en bygningsmasse som står for 25% av våre nordiske CO2-utslipp så er det kjent at miljøet er tjent med flere grønne bygg. Ikke fullt så kjent er de økonomiske gevinstene som byggherre, leietager eller eiere kan oppnå. Jeg mener lønnsomhet er minst like viktig å kommunisere som miljøgevinstene for å få fortgang i energieffektivisering av bygg.

Det er på mange måter energieffektive bygninger er både bedre og mer lønnsomme. På den ene siden kan investeringer i grønne bygg produsere målbare økonomiske verdier, slik som økte leiepriser, redusert risiko for verdiforringelse, og reduserte driftsutgifter.

En bedre styring av byggets inneklima gir en økonomisk besparelse i form av redusert energiforbruk på 10-30%, og lavere driftskostnader. Merkostnaden ved lavenergibygg synker også i takt med at utbyggere får mer erfaring med å bygge grønt. Det har blitt mer vanlig med leiekontrakter hvor byggeier og leietaker deler merkostnaden ved investeringer i energieffektivisering – og gevinsten.

På den andre siden kan et grønt bygg skape økt attraktivitet for leietagere gjennom at energieffektive bygg også øker ansattes produktivitet. Når Schneider Electric flytter inn i nytt hovedkontor neste år, har vi beregnet at hvis bedre inneklima fører til 1% økt produktivitet blant våre 300 ansatte, vil dette gi en økt margin på 3 millioner.

Runar Hansesætre, Country President i Schneider Electric.

Som Sverre Tiltnes i Breeam forklarer så trenger vi ikke alle å bygge verdens mest energieffektive bygg. Vi trenger like mange av de mindre tiltakene som sammen kan redusere utslippene. Det er mye å lære av hverandre her. La oss se mange eksempler på hvordan miljø også gir en grønn bunnlinje i året som kommer.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen