Topmenu

Author Archive | teodor

Møre Trafo vinner transformatoravtale med Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS

Ny avtale mellom Hafslund Nett og Møre Trafo for levering av fordelingstansformatorer ble undertegnet formelt i Sykkylven den 15.08.17. Avtalen ble vunnet i hard konkurranse med både norske og utenlandske produsenter. Kontrakten har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Leveransen omfatter ca. 300 transformatorer i året og gjør at Hafslund […]

Continue Reading 0

Etterspørsel etter kraft vil nesten dobles frem mot 2040

Under Arendalsuka denne uken presenterte Statkraft sitt globale lavutslippsscenario for andre gang. Verdens energisystemer er i rask og fundamental endring. Vi går fra en verden basert på fossil energi til en verden med en stor andel fornybar energi. Samtidig endres måten energisystemene fungerer på. Vi bruker energi mer effektivt, flere prosesser blir elektrifiserte, kraftproduksjonen blir […]

Continue Reading 0

Ny kraftleidning til Haugalandet frå Sauda eller Matre

Statnett har meldt frå til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at dei startar planlegginga av ein ny kraftleidning til Karmøy. Bakgrunnen er at fleire store industriprosjekt kan føre til ei kraftig auke i straumforbruket på Haugalandet. Den nye leidningen bør gå til Karmøy frå anten Sauda eller Matre, og den vil koste opp mot […]

Continue Reading 0

Rock Foundations til Storheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Storheia vindpark i Sør-Trøndelag. Peikko leverer til 80 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter. Dette er vår andre prosjektleveranse relatert til Fosen Vind utbyggingen bestående av […]

Continue Reading 0

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Arild Kjærnli har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet. Arild Kjærnli er utdannet Handelsøkonom og har arbeidet innenfor kommunikasjon, salg og markedsføring i hele sin karriere. Han har ledererfaring fra ledende bedrifter som Telenor, Shell […]

Continue Reading 0

Govddesåga kraftverk offisielt åpnet

Govddesåga kraftverk ble offisielt åpnet 8. august. På åpningen fikk SKS besøk av statsråd Kjetil Solvik-Olsen og ordfører i Beiarn kommune, Monica Sande. Sammen med konsernsjef Steinar Pettersen, foresto disse markeringen med taler og snorklipping. Ellers ble kraftverksåpningen markert med omvisning og besøk fra flere som på ulikt vis har bidratt til realiseringen av Govddesåga […]

Continue Reading 0

Positiv prosess i Ballangen Energi og Nordkraft

Ballangen Energi og Nordkraft er i en positiv dialog der sammenslåing av strømnettet er den største av flere endringer. Det mest omfattende grepet er at Nordkraft kjøper nettet til Ballangen Energi. Ballangen Energi beholder sin kraftproduksjon og kan bruke inntekter fra salg av nettet til å øke denne, ved å realisere konsesjonen selskapet får til […]

Continue Reading 0

Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Eierne av Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS ønsker å slå sammen kundeporteføljene innen salg av strøm. Det legges til grunn en strategi om fremtidig vekst, ikke bare organisk, men også gjerne gjennom strukturelle grep med andre aktører i landsdelen. Eierne av de respektive selskapene mener det er viktig å sikre at kritiske kompetansemiljøer forblir […]

Continue Reading 0

Vinner avtale med Nordkraft Nett AS

Rejlers Elsikkerhet AS har inngått kontrakt med Nordkraft Nett AS om utførelse av tilsyn på boliger og hytter i Narvik Kommune. I tillegg inneholder avtalen opsjon på tilsyn i Ballangen. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom «Det lokale eltilsyn», som blant annet skal påse at elektriske installasjoner […]

Continue Reading 0

E-CO Energi overtar Hafslunds vannkraftproduksjon

E-CO Energi har kjøpt 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA. All annen virksomhet enn vannkraftproduksjon er nå skilt ut fra dette selskapet. Overtakelsen medfører at E-CO Energi styrker posisjonen som Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh. Oslo kommune offentliggjorde 26. april en betydelig omstrukturering av kommunens eierskap i energisektoren. […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen