Topmenu

Automatiske strømmålere til Eidsiva

Eidsiva Nett AS har tildelt Aidon kontrakt på automatiske strømmålere, såkalte avanserte måle- og styringssystemer (AMS). Kontrakten har en verdi på ca. 160 millioner kroner og er en del av Eidsivas prosjekt for å bytte strømmålere hos 143 000 kunder.

Kontrakten innebærer kjøp av strømmålere med kommunikasjonsteknologi for automatisk innsamling av måleverdier, tilhørende IT-systemer og tjenester tilknyttet prosjektgjennomføringen.

- Vi er svært tilfreds med å tildele Aidon denne avtalen. Eidsiva ønsker en fremtidsrettet teknologi med mulighet for en mer effektiv drift av strømnettet i tilknytning til de nye målerne. Aidon tilbyr løsningen vi er ute etter og fremstår som en solid samarbeidspartner. Vi ser derfor frem til det kommende samarbeidet, sier direktør Morten Aalborg i Eidsiva Nett. Tildelingen av kontrakten til Aidon gjøres med forbehold om endelig vedtak i Eidsivas styrende organer.

Eidsiva ønsker en fremtidsrettet teknologi med mulighet for en mer effektiv drift av strømnettet i tilknytning til de nye målerne, sier direktør Morten Aalborg i Eidsiva Nett.

Eidsiva ønsker en fremtidsrettet teknologi med mulighet for en mer effektiv drift av strømnettet i tilknytning til de nye målerne, sier direktør Morten Aalborg i Eidsiva Nett.

Norske myndigheter har satt som krav at alle husstander skal ha automatiske strømmålere innen 2019. – Vi setter stor pris på tilliten Eidsiva Nett har gitt oss for levering av AMS-teknologi. Vi er møtt med profesjonelle og gjennomtenkte krav til løsning og funksjonalitet. Systemet vi skal levere vil kunne sette nye standarder i markedet for hva som vil bli etterspurt. Vi ser frem til samarbeidet med Eidsiva, sier administrerende direktør Thor-Erik Næss i Aidon Norge, som har med seg IT-tjenesteselskapet Tieto på leveransen til Eidsiva for å komplementere Aidons sentralsystemløsning.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen