Topmenu

Bedre ventilasjon for Mår kraftverk

Krevende anleggsforhold, store dimensjoner og særskilte hensyn setter rammer for det nye ventilasjonsanlegget ved Mår kraftverk på Rjukan. Resultatet etter ombyggingen er et bedre inneklima for både maskiner og mennesker.

For kraftstasjoner fra første halvdel av forrige århundre går det gjerne mange år mellom hver gang ventilasjonssystemet er oppe til vurdering. Hovedfokus er mer på å holde generatorene i sving, og man er fornøyd når det er god, stabil maskindrift og lite forstyrrelser. I en kraftstasjon er det som kjent heller ikke mye personale til stede som vil kunne klage på inneklimaet.

Lokalene i en kraftstasjon kan godt beskrives som folketomme, tekniske katedraler. Det avgis imidlertid en betydelig mengde varme fra generatorer og gjerne også fra strømskinner, noe som kan være en utfordring. Kraftstasjoner er som oftest bygget lavt i terrenget i forbindelse med vannfall eller i fjellet og har store uisolerte veggflater i fjell eller betong.

Les mer i Volt nr 3 – 2014

–Statkraft er svært godt fornøyd med gjennomføringen. Både HMS og tekniske utfordringer er løst på en ryddig måte og det ser ut til at vi når de resultatmål vi satte oss for prosjektet, sier kraftverkssjef Svein Asland.

–Statkraft er svært godt fornøyd med gjennomføringen. Både HMS og tekniske utfordringer er løst på en ryddig måte og det ser ut til at vi når de resultatmål vi satte oss for prosjektet, sier kraftverkssjef Svein Asland.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen