Topmenu

Beste Masteroppgave innen jernbane ved NTNU 2016

Prisen for erfaringsbasert masteroppgave gikk i år til Øyvind Hunding Hofgaard, avdelingsleder i Rejlers divisjon Railconsult.

Øyvind får prisen for oppgaven «Life Cycle Cost (LCC) for ballastert jernbanespor». Veiledere har vært Elias Kassa fra NTNU og Alf Helge Løhren i Jernbaneverket. Oppgaven sto til karakteren A og han ble innstilt til prisen fra sine veiledere på NTNU.

-En utrolig prestasjon sier Nils-Petter Aspestrand, divisjonssjef i Rejlers. Dette har Øyvind prestert samtidig med egne kundeoppdrag, lederansvar for en stor gruppe medarbeidere og ikke minst et privatliv.

I juryens begrunnelse heter det:

«Øyvind har jobbet svært selvstendig og har gjennomgått et stort vitenskapelig materiale i arbeidet med oppgaven. Han har lagt ned mye tid og det er sjelden å se et slikt arbeid blant studenter som tar etter- og videreutdanning. Oppgaven gir et svært godt helhetsinntrykk, han har et godt tak på tema, gjør de rette avgrensningene og forsvarer dem godt. Øyvind har klare og tydelige konklusjoner og har gjort er grundig arbeid med modne, selvstendige og egne vurderinger. Han bruker erfaringsbakgrunnen godt.»

Fremhevet bilde, Foto: Carl-Frederik Salicath.

En overrasket, men glad Øyvind Hunding Hofgaard i Rejlers fikk diplom og sjekk fra Bente Tangen, rådgiver utdanning, Kompetansesenteret. Foto: Rejlers.

En overrasket, men glad Øyvind Hunding Hofgaard i Rejlers fikk diplom og sjekk fra Bente Tangen, rådgiver utdanning, Kompetansesenteret. Foto: Rejlers.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen