Topmenu

BKK løfter resultatet og øker utbyttet

BKK-konsernet får et resultat på 1 011 mill. kroner i 2016, en økning på 165 mill. kroner fra 2015. Styret foreslår et utbytte til eierne på 505 millioner kroner. Det er 55 millioner kroner høyere enn året før.

BKK AS oppnådde i 2016 et resultat på 1 185 mill. kroner mot 750 mill. kroner året før. Vannkraftproduksjonen i 2016 er ca. 5,7 prosent lavere enn året før. Områdeprisen i 2016 var 24,9 euro/MWh, mot 19,8 i 2015.

Konsernresultatet viser et resultat på 1 011 mill. kroner i 2016, en økning på 165 mill. kroner fra 2015. Økningen skyldes i hovedsak en regnskapsmessig gevinst på 313 mill. kroner ved overføring av BKKs telekomsatsing i privatmarkedet til Bergen Fiber AS, som er et felleskontrollert selskap med Lyse.

Styret i BKK AS foreslår at det for 2016 utbetales et utbytte til eierne på 505 millioner kroner. Det er 55 millioner høyere enn året før.

Utbyttet fra BKK tilfører eierne verdier som kommer samfunnet til gode. Totalt har BKK betalt ut rundt 9,5 milliarder kroner i utbytte til eierne de siste 11 årene. Styret anser utbyttet som forsvarlig i forhold til selskapets soliditet og tilgang til finansiering av drift og investeringer fremover.

Ved utgangen av 2016 viste den hydrologiske balansen i Norden et tilnærmet normalt nivå. Styret forventer imidlertid at Norden vil være preget av kraftoverskudd og lave priser i årene som kommer. De lave prisene utfordrer den norske fornybarnæringen. BKK møter de lave prisene og endringene i markedene og rammebetingelser med målrettet arbeid med kostnadsforbedringer.

BKK vil i årene frem mot 2019 gjennomføre betydelige investeringer i sentralnettet. I perioden 2017-2018 vil pålagte investeringer i utstyr for avanserte måle- og styringssystemer (AMS) komme, i tillegg til ordinære nyinvesteringer i distribusjonsnettet. Investeringene medfører en midlertidig økning i gjeldsnivået, som igjen vil reduseres ved avhending av sentralnettanlegg til en verdi på rundt 3,5 mrd. kroner til Statnett innen 2019.

- Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, men hele fornybarnæringen utfordres av lave kraftpriser. Med høyt investeringsnivå og krav til avkastning og utbytte i tillegg, betyr det at vi fortsatt må ha høyt fokus på kostnadsreduksjoner og effektivisering, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

– Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, men hele fornybarnæringen utfordres av lave kraftpriser. Med høyt investeringsnivå og krav til avkastning og utbytte i tillegg, betyr det at vi fortsatt må ha høyt fokus på kostnadsreduksjoner og effektivisering, sier konsernsjef Jannicke Hilland.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen