Topmenu

BKK produserte 2,3 TWh vannkraft i årets tre første måneder

Det er en økning på 68 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Til tross for det høye produksjonsvolumet ble resultatet etter skatt per første kvartal 373 millioner kroner –en nedgang på 35 millioner kroner.

Prognosene for kraftproduksjon viser at 2012 kan bli et år med høy produksjon. Det økonomiske resultatet ligger an til å bli noe lavere enn i 2011. Årsaken er blant annet lavere kraftpris og begrenset kapasitet i kraftnettet.
–Det er et stort behov for å øke kapasiteten i det nasjonale kraftnettet samtidig som det bør bygges flere forbindelser mellom Norge og våre naboland, sier konsernsjef Atle Neteland.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen