Topmenu

Bransjen trenger Eliaden

Neste år et det igjen tid for den elektrotekniske messen Eliaden. Arrangementet har hatt en nedadgående trend de siste årene, og spesielt innen energiområdet har det vært labert. Men nå har man satt inn både ressurser og kompetanse for å gi messen et løft, og påmeldinger, engasjement og tilbakemeldinger gjør at arrangørene ser lyst på Eliaden 2016.

– Status per dags dato er at over 6500 m2 utstillerplass er bestilt. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2014, er dette en vesentlig økning. Vi ligger så bra an, at hvis tendensen fortsetter, blir Eliaden 2016 den største gjennom tidene. Det synes vi er fantastisk bra, og det viser at bransjen vil ha Eliaden, sier messens prosjektdirektør, Svein Hjelmås.

Han forteller at økningen i stor grad skyldes at grossistene er tilbake på el-installasjonsområdet. To av dem stiller med egen stand, to andre er med i prosjektgruppa og engasjerer seg sterkt i Eliaden, og det har igjen ført til at de har lagt press på mange av sine leverandører. Dette har skapt en slags kjedereaksjon, der mange av de som har vært savnet på Eliaden, nå har meldt seg på igjen. Dette har også begynt å smitte over på energiområdet, så vi ser også tendensen der.

– Sist var det egentlig ikke noe på energidelen. El-installasjon var i D-hallen, men fylte ikke opp denne. Da var E-hallen helt tom. Nå skal vi bruke både D- og E- hallen til el-installasjon og energi. 70 % av arealet vi kan selge i begge hallene, er allerede belagt. Hvis vi får samme mønsteret som 2014, risikerer vi å måtte utvide med alternative lokaler. Eierorganisasjonen som står bak Eliaden, er en stiftelse, og det betales ikke noe utbytte. Vi har lagt mye ressurser i å samle bransjen til denne møteplassen, og det ser nå ut til å lykkes, fortsetter Hjelmås.

Det positive med Eliaden som møteplass, er at messen samler den elektrofaglige delen av mange bransjer.

– Synergien kan utnyttes på en helt annen måte enn på en ren elektro- eller industrimesse. Det blir mange synergitemaer: omstilling fra olje til landbasert, omstilling fra Nordsjøen til fornybar energi, grønt skifte, samferdsel, og mange politiske temaer som kan løftes opp fordi Eliaden har så bred flate, sier prosjektdirektøren.

Thor Egil Johansen er med som prosjektleder for energiområdet i Eliaden, og er til daglig rådgiver i Energi Norge:

– Nå er vi med i prosjektledelsen på Eliaden, og engasjerer oss for å blåse liv i energidelen som har ligget nede. På dette feltet har messen vært negativt ladet, og det må vi få snudd. Ut fra responsen vi har fått, tyder det på at vi er i ferd med å få til dette. Vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger fra både utstillere, grossister og besøkende på at Energi Norge har engasjert seg i Eliaden.

Les mer i Volt nr 7 – 2015

Prosjektdirektør, Svein Hjelmås og Thor Egil Johansen prosjektleder for energiområdet i Eliaden, og til daglig rådgiver i Energi Norge.

Prosjektdirektør, Svein Hjelmås og Thor Egil Johansen prosjektleder for energiområdet i Eliaden, og til daglig rådgiver i Energi Norge.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen