Topmenu

Braskeriedfoss 2 med rørturbin, apparat- og kontrollanlegg fra Voith Hydro

I løpet av høsten skal det nye vannkraftverket Braskereidfoss 2 stå klart for testing, etter en byggeperiode på drøyt to år. Eidsiva Vannkraft AS ser nå frem til å kunne utnytte vanntilførselen bedre, og produsere betydelige mengder fornybar energi ettersom man nå får to aggregater som både kan utfylle og avløse hverandre. I mars 2016 skal det hele være klart til drift.

Braskereidfoss 1 ble satt i drift i 1978, med en rørturbin – en ubåttype – som ligger i vannstrømmen. Den gangen var dette uvanlig, og det er fortsatt ikke så mange som har det.

– Vi bygger i prinsippet et helt nytt, frittstående kraftverk ved siden av det andre, med ca. 50 meters avstand. Vi bruker samme dammen, men vi bygger ny inntakstunnel under fylkesveien over Glomma. Ut fra kraftverket er det en utløpstunnel som går over i en utløpskanal, og ut igjen i Glomma litt nedenfor der utløpet til det gamle kraftverket er, forklarer Willy Brandvold, prosjektleder i Eidsiva Vannkraft.

– Hvorfor bygger dere Braskereidfoss 2?

– For det første nærmer det gamle kraftverket seg 40 år, og begynner å bli modent for rehabilitering. Revisjon i et elvekraftverk betyr tapt produksjon, for man får ikke magasinert noe vann. Å stanse dette i ¾ år vil bety store økonomiske tap i manglende produksjon. Vi ser også at det kan være lønnsomt å utnytte litt mer av vannet. I deler av året slipper vi vann forbi, som vi nå kan utnytte bedre med to aggregater, sier Brandvold.

Kraftverket har en fallhøyde på 9,5 meter. Det gamle aggregatet er på 23 MVA, og det nye 18,5. Det gamle har en slukeevne på 270 m3 vann pr sek, og det nye har en slukeevne på 180 m3 pr sek. Det nye er altså litt mindre, men store deler av året er det stort nok til å ta vannføringen. Planen er å koble inn det gamle ved behov. Lite av kraftverket synes over bakken. Fra toppen på taket og til bunns i kjelleren er det ca. 37 meter høyde.

– Hvilke leverandører bruker dere i prosjektet?

– Rørturbinaggregatet og apparat- og kontrollanlegget er Voith-leveranser. To forskjellige kontrakter med felles prosjektledelse. De har også koordineringsansvar mellom de to kontraktene, noe som letter arbeidet vårt. Luker og varegrind er fra Lysaker & Thorrud. Hovedtransformatoren er en Kolektor Etra fra Energia. Tømme- og renseanlegget kommer fra Stryvo Bismo, ventilasjon fra Gunnar Karlsen, mens husinstallasjonen gjøres av det lokale firmaet Svensgård AS fra Elverum. Maskinsalkranen kommer fra Datek løfteteknikk, mens Istak HF gjør alt av bygg og anlegg, forteller prosjektlederen.

Les mer i Volt nr 6 – 2015

Braskeriedfoss2_inne

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen