Topmenu

Bygger Europas største landfaste vindkraftanlegg

TrønderEnergi er en sentral aktør i prosjektet Fosen Vind, der man nå bygger Europas største landfaste vindkraftanlegg, som vil utgjøre 1000 MW. Sammen med Statkraft og Nordic Wind Power skal de investere rundt 11 milliarder kroner før anlegget etter planen står ferdig i 2020. I tillegg til å skape verdi for eierne vil Fosen Vind gi hundrevis av grønne arbeidsplasser i regionen.

TrønderEnergi har vært fremtredende innen vindkraft siden 1980-tallet.

– Vi bygde den første kommersielle vindturbinen i Norge i 1986. Den het Astrid, og ble plassert på Frøya. Det viser at vi allerede den gangen hadde en visjon om å satse på vindkraft, sier konsernsjef Ståle Gjersvold.

– Vi er den nest største operatøren etter Statkraft når det gjelder eierandeler i vindkraft i Norge, og har definitivt bidratt til utviklingen. Etter den første turbinen i 1986, et vind-diesel-forskningsprosjekt sammen med Sintef, kom turbin nummer to i 1990. Det var store turbiner den gangen, den første på 55 kV og den andre på 400 kV. Så ble det ”vindstille” i en periode fordi det ikke fantes noen støtteordninger for vindkraft. Så kom Enova med et program, og da fikk vi støtte til Valsneset, som ble ferdigbygd i 2006, med fem turbiner og 2,3 MW. Deretter kom Bessaker-fjellet i 2008. Der er det 25 tilsvarende turbiner, forteller Bernhard Kvaal, som er utviklingssjef i TrønderEnergi.

Selskapet bygde også Ytre Vikna del 1 sammen med NTE, som også fikk betydelig Enova-støtte. Dette var et av de siste prosjektene før man gikk over til det nye regimet med el-sertifikater. TrønderEnergi har vært langt fremme, og skjønner kanskje bedre enn mange andre økonomien i slike prosjekter, og hvordan dette fungerer. Dette har igjen gjort at de har turt å satse på vindkraft, og fått det til å fungere.

– Det blir lave kraftpriser frem til 2020, det tror jeg markedet er ganske klar på. Men deretter tror vi markedet skal opp. Det kan for det første tyde på at det er inngått noen lange sikringskontrakter som gjør at prisene skal opp, og for det andre har man sertifikatmarkedet, som selvfølgelig er en usikker faktor, men i sum er den usikkerheten relativt liten. Vi vil påstå at Fosen Vind er det beste prosjektet i Norden, sier Ståle Gjersvold.

– Det finnes ikke noen prosjekter som er i nærheten, og det er 20 % bedre enn vi trodde for tre år siden. For det første har teknologisk utvikling bidratt til større turbiner. Så har kostnadene gått ned, i tillegg til at vi har klart å få optimalisert prosjektet totalt sett. I sum er dette et veldig godt prosjekt. I den grad noe prosjekt skal bli lønnsomt, så er det dette! Det er nok den viktigste vurderingen som både vi og investorene har gjort.

Fosen-regionen har svært gunstige forhold for vindkraft, og kun Finnmark kan vise til mer vind i Norge. I snitt har Fosen mellom 3400–3500 full-lasttimer.

Les mer i Volt nr 4 – 2016

Fosen Vind er det beste prosjektet i Norden, sier konsernsjef Ståle Gjersvold, operatøransvarlig Ragnhild Remmen Bull, konserndirektør FO produksjon Tormod Eggan og utviklingssjef Bernhard Kvaal.

Fosen Vind er det beste prosjektet i Norden, sier konsernsjef Ståle Gjersvold, operatøransvarlig Ragnhild Remmen Bull, konserndirektør FO produksjon Tormod Eggan og utviklingssjef Bernhard Kvaal.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen