Topmenu

Bygger kompetanse for fremtiden

Med sine 200 ansatte er Troms Kraft Entreprenør AS en betydelig aktør og totalleverandør av entreprenørtjenester innen elkraft, tele og elektro. De tror på mye arbeid i tiden fremover, til tross for en kraftbransje der mange nettselskaper sitter på gjerdet og avventer videre investeringer.

Troms Kraft Entreprenør ble skilt ut som eget selskap i 2007, og jobber i dag 20 % i det eksterne markedet. Gjennom eget selskap, Elektro-linje i Finnmark og Fram kraftentreprenør i Fauske, der de i begge tilfeller eier 49 %, omsetter de totalt for over 100 millioner i eksternt salg, og har en stor markedsandel i nord.

Salgssjef Inger Helmine Jacobsen sier at de er ett av selskapene i Nord-Norge som ikke har hatt spesielle problemer med å rekruttere, sammenlignet med andre kraftselskaper i regionen som har slitt med å få tak i tilstrekkelige ressurser.

– Den avventende situasjonen som har oppstått med omorganiseringer, kontrollforskriften og Reiten-rapporten har ført til mindre rekruttering og investeringsprosjekter som settes på vent. Så gjør man det arbeidet med drift og forvaltning med egne folk. I TKE har vi fortsatt fokus på å jobbe eksternt, og å rekruttere folk for å øke vår eksterne omsetning i takt med at nettselskapet også har store investeringer fremover i tid.

– Og vi har god rekrutteringsevne. Det er tydelig at Tromsø er en magnet på mange unge. Vi rekrutterer fra de andre kraftselskapene rundt oss, både fra nord og sør. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i og med at vi også er i eksternmarkedet, sier Jacobsen.

– Energimontører er ikke vanskelig å rekruttere, men gode prosjektledere er et problem. Dette er en utfordring i hele bransjen, for det er ikke så mange søkere på de stillingene. Her er vi i konkurranse med oljebransjen, og i Tromsø har Aker Solution etablert seg og trekker en del folk, sier markedssjef Alf-Kåre Gerhardsen.

Markedssjef Alf-Kåre Gerhardsen og salgssjef Inger Helmine Jacobsen i Troms Kraft Entreprenør.

Markedssjef Alf-Kåre Gerhardsen og salgssjef Inger Helmine Jacobsen i Troms Kraft Entreprenør.

– Ja, utfordringen ligger kanskje også i at det ikke er mange nok som utdanner seg innenfor vårt fag. De utdanner mer i retning av olje og gass. Dette er en trend som har vart en stund. Vi har en jobb å gjøre i bransjen for å synliggjøre oss. Interessante arbeidsoppgaver i fleng ligger foran oss i årene som kommer, sier Inger Helmine Jacobsen.

Les mer i Volt nr 6 – 2014

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen