Topmenu

Bygger vindparker i Sverige og Skottland

Statkraft har besluttet å bygge Mörttjärnberget vindpark i Sverige og Baillie Wind Farm i Skottland. Det styrker Statkrafts posisjon som størst i Europa innen fornybar energi, og bidrar til å begrense klimaendringene.

Begge vindparkene etableres i samarbeid med lokale partnere og skal være ferdigstilt i 2013. Statkrafts investeringsramme for prosjektene er rundt 2 milliarder norske kroner. Til sammen ventes vindparkene å produsere rundt 450 GWh årlig.

- Vi er svært glade for å kunne gå i gang med byggingen av disse vindparkene, og for å levere vekst innen et strategisk satsingsområde. I tillegg er vindkraft miljøvennlig og et viktig bidrag i overgangen til et fremtidig lavkarbonsamfunn, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Mörttjärnberget vindpark er planlagt i Bräcke kommune i Jämtland, sørøst for Östersund i Midt-Sverige. Konsesjonen åpner for inntil 100 MW i samlet installert effekt. Vindparken bygges av Statkraft SCA Vind AB, og er det første prosjektet i selskapets portefølje som gjennomføres. Selskapet eies 60 prosent av Statkraft og 40 prosent av Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Baillie Wind Farm skal bygges i Caithness nord i Skottland av selskapet Baillie Wind Farm Ltd. Statkraft eier 80 prosent av selskapet. Konsesjonen omfatter inntil 21 vindmøller og en samlet installert effekt på inntil 52,5 MW.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen