Topmenu

Archive | Automatisering

Positiv prosess i Ballangen Energi og Nordkraft

Ballangen Energi og Nordkraft er i en positiv dialog der sammenslåing av strømnettet er den største av flere endringer. Det mest omfattende grepet er at Nordkraft kjøper nettet til Ballangen Energi. Ballangen Energi beholder sin kraftproduksjon og kan bruke inntekter fra salg av nettet til å øke denne, ved å realisere konsesjonen selskapet får til […]

Continue Reading 0

Vinner avtale med Nordkraft Nett AS

Rejlers Elsikkerhet AS har inngått kontrakt med Nordkraft Nett AS om utførelse av tilsyn på boliger og hytter i Narvik Kommune. I tillegg inneholder avtalen opsjon på tilsyn i Ballangen. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom «Det lokale eltilsyn», som blant annet skal påse at elektriske installasjoner […]

Continue Reading 0

TrønderEnergi blir større

Kvikne og Rennebu Kraftlag overdrar virksomhet til TrønderEnergi. På et ekstraordinært årsmøte i Kvikne og Rennebu kraftlag (KRK) ble det bestemt å overdra nett- og strømsalgsvirksomheten i KRK til TrønderEnergi. Transaksjonen skjer til markedspris, og partene er enig om at beløpet ikke offentliggjøres. Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring […]

Continue Reading 0

Bedre koordinering mellom nettselskap

Mer småskala produksjon av strøm, nye digitale løsninger og mer fleksible strømkunder fører til at distribusjonsnettet får en stadig større betydning for kraftsystemet. NVE utvider derfor de regionale kraftsystemutredningene til også å omfatte nettene nærmest strømkundene. – Vi ser at ny teknologi og nye forretningsmodeller gjør at bruken av strømnettet endrer seg, og det er […]

Continue Reading 0

Investerer for vekst

Norsk Wavin AS er en del av et stort internasjonalt konsern, og her til lands er de en betydelig aktør innen VVS, VA og kabelvern. De opererer i segmenter som samferdsel, kommunalteknikk, bygg, energiforsyning og telekommunikasjon. I disse dager er de i ferd med å modernisere fabrikken sin i Høland, der det foregår mye produksjon […]

Continue Reading 0

Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS

NVE skal oppdatere «Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem», og har bedt Sintef evaluere den eksisterende veilederen fra 2012. Sintef oppfatter den eksisterende veilederen som god, men anbefaler utdyping og klargjøring på noen områder. Måle- og avregningsforskriften fastslår at avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket […]

Continue Reading 0

Rammeavtale med Oppland Fylkeskommune

Rammeavtalen omfatter rådgivertjenester innen Oppland Fylkeskommune sine aktuelle bygg og anlegg i Lillehammer, Gausdal, Øyer, Nord-Fron, Sør Fron og Ringebu kommuner. Avtalen dekker både fagområdene RIE (rådgivende ingeniør elektro) for både lavspent og høyspent i tillegg til UKRIE (Uavhengig kontroll rådgivende ingeniør Elektroteknikk) Rammeavtalen er på to år med opsjon på ytterligere ett år pluss […]

Continue Reading 0

Stor variasjon i praksis av start/stopp-kjøring av kraftverk

Undersøkelser av 256 nyere kraftverk viser stor variasjon i praktiseringen av start/stopp-kjøring. Hovedkonklusjonen i undersøkelsene er at antall start/stopp for hvert enkelt kraftverk ikke synes avhengig av krav i konsesjonen til jevn drift og forbud til start/stopp. I 2016 gjennomførte NVE et FoU-prosjekt for å kartlegge hvordan et konsesjonsvilkår om start/stopp-kjøring blir etterlevd. Start/stopp-kjøring kjennetegnes […]

Continue Reading 0

Statnett inviterer bransjen til dialog om fremtidig samarbeid

Fremtidens kraftsystem krever tettere samarbeid og tydeligere avklarte roller mellom nettselskaper på ulike nivåer og Statnett som systemoperatør. Nå inviterer Statnett bransjen til dialog om fremtidig samarbeid. -Aktørene i kraftbransjen er inne i en periode med store investeringer og betydelig omstilling. Samtidig vet vi at koordinering og samhandling blir stadig viktigere for å sikre effektiv […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen