Topmenu

Archive | Automatisering

Måler på jordingssystemer

Hovedhensikten med måling og dokumentasjon av jordingssystemer er å påse at det ikke kan oppstå farlige berøringsspenninger i elektriske anlegg på grunn av feilsituasjoner, sier Tore Solhaug daglig leder i Trainor Kontroll og Måling AS. Selskapet ble stiftet som et eget AS i Trainorkonsernet fra 1. Januar 2012, og var tidligere en avdeling under Trainor. […]

Continue Reading 0

Stoler verken på investeringen eller myndighetene

Ifølge en ny rapport utarbeidet av energirådgivningsselskapet Efector i samarbeide med Energi Norge mener 84, 8 prosent av landets nettselskaper mener det er sannsynlig at AMS-investeringen ikke vil utløse nettnytte nok til å kunne forsvares. Aller høyest risiko knyttes til at myndighetene vil komme med nye, uforutsette funksjonskrav – også etter at smartmålerne er innført. […]

Continue Reading 0

Spår kraftig vekst av styringssystemer

Stamnettet er ryggraden i kraftsystemet, og i dagens verden hvor alt er avhengig av en kontinuerlig tilgang på elektrisitet, er dette ryggraden for landet. Derfor er krav til pålitelighet og kvalitet på utstyr som brukes i stamnettet ekstremt høyt. Vi har besøkt Netcontrol som er en liten aktør i Norge, men desto større i våre […]

Continue Reading 0

Økt Trafoproduksjon

I 2007 begynte ordremengden å ta seg kraftig opp og vi måtte ta grep for å effektivisere produksjonen. En del av maskinparken var begynt å blir noen år, og automasjonsgraden på disse «gamle» maskinene var ikke tilstrekkelig. –Vi hadde derfor behov for nye maskiner, og i 2008 startet vi for alvor opp prosessen med å […]

Continue Reading 0

Stor elektro og automasjonskontrakt

I samarbeid med ABB har Goodtech vunnet en kontrakt på MSEK 124 for leveranse av automasjon, elektriske systemer og byggteknisk elektroinstallasjon til Fortum Varme sitt nye søppelforbrenningsanlegg i Brista utenfor Stockholm. Fortum bygger stort. Årlig vil ca 240.000 tonn avfall bli brent, hvilket tilsvarer like mye som innbyggerne i Stockholm by genererer i løpet av […]

Continue Reading 0

Leverer effektiv styring til Lyse

ABB-selskapet Ventyx bidrar til pålitelig kraftforsyning med systemer som gir Lyse-konsernet optimal styring og overvåking av produksjon og transport av kraft. Kontrakten har en verdi på rundt 20 millioner kroner. ABB-selskapet Ventyx leverer en komplett oppgradering av Lyse-konsernets system for styring og overvåking av produksjon og overføring av kraft. ABBs Network Manager SCADA/EMS/DMS-system gir lavere […]

Continue Reading 0

Feirer 20 årsjubileum

IFS’ datterselskap i Norge ble grunnlagt i august 1991 og bestod opprinnelig av et trettitalls medarbeidere som arbeidet med å etablere IFS som en ledende leverandør av forretningssystem i Norge. Dette lykkes i høy grad og den store fremgangen på det norske markedet medførte kraftig utvidelse og i 1996 flyttet IFS Norge inn i nye […]

Continue Reading 0

Inngår avtale om salg av RTU

Beijer Electronics og Brodersen Systems har inngått avtale om salg av RTU (remote terminal units) i Skandinavia og Baltikum. Avtalen innebærer at Beijer Electronics er eneforhandler av RTU produkter i de skandinaviske og baltiske landene.

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen