Topmenu

Archive | Distribusjon

Møre Trafo vinner transformatoravtale med Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS

Ny avtale mellom Hafslund Nett og Møre Trafo for levering av fordelingstansformatorer ble undertegnet formelt i Sykkylven den 15.08.17. Avtalen ble vunnet i hard konkurranse med både norske og utenlandske produsenter. Kontrakten har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Leveransen omfatter ca. 300 transformatorer i året og gjør at Hafslund […]

Continue Reading 0

Etterspørsel etter kraft vil nesten dobles frem mot 2040

Under Arendalsuka denne uken presenterte Statkraft sitt globale lavutslippsscenario for andre gang. Verdens energisystemer er i rask og fundamental endring. Vi går fra en verden basert på fossil energi til en verden med en stor andel fornybar energi. Samtidig endres måten energisystemene fungerer på. Vi bruker energi mer effektivt, flere prosesser blir elektrifiserte, kraftproduksjonen blir […]

Continue Reading 0

Ny kraftleidning til Haugalandet frå Sauda eller Matre

Statnett har meldt frå til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at dei startar planlegginga av ein ny kraftleidning til Karmøy. Bakgrunnen er at fleire store industriprosjekt kan føre til ei kraftig auke i straumforbruket på Haugalandet. Den nye leidningen bør gå til Karmøy frå anten Sauda eller Matre, og den vil koste opp mot […]

Continue Reading 0

Positiv prosess i Ballangen Energi og Nordkraft

Ballangen Energi og Nordkraft er i en positiv dialog der sammenslåing av strømnettet er den største av flere endringer. Det mest omfattende grepet er at Nordkraft kjøper nettet til Ballangen Energi. Ballangen Energi beholder sin kraftproduksjon og kan bruke inntekter fra salg av nettet til å øke denne, ved å realisere konsesjonen selskapet får til […]

Continue Reading 0

Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Eierne av Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS ønsker å slå sammen kundeporteføljene innen salg av strøm. Det legges til grunn en strategi om fremtidig vekst, ikke bare organisk, men også gjerne gjennom strukturelle grep med andre aktører i landsdelen. Eierne av de respektive selskapene mener det er viktig å sikre at kritiske kompetansemiljøer forblir […]

Continue Reading 0

Nå legges strømkabelen til Tyskland

Leggingen av en undersjøisk strømkabel mellom Norge og Tyskland har startet. De første meterne er lagt på sjøbunnen i Vollesfjord i Vest-Agder. Den nye kabelen, NordLink, vil være en av verdens lengste undersjøiske strømkabler når den er ferdig og vil for første gang knytte det norske og det tyske strømnettet direkte sammen. Hele forbindelsen vil […]

Continue Reading 0

Eidsiva Vannkraft AS overtar driftsoppgaver for GLB

Styret i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) har fattet vedtak om overføring av driftsoppgaver til Eidsiva Vannkraft AS. Det innebærer at de ansatte i GLB overføres til Eidsiva Vannkraft 1. juli 2017. Overføringen er behandlet i styret i Eidsiva Vannkraft. Hensikten med samordningen av organisasjonene er å utvikle fagmiljøer og ta ut synergier ved den […]

Continue Reading 0

TrønderEnergi blir større

Kvikne og Rennebu Kraftlag overdrar virksomhet til TrønderEnergi. På et ekstraordinært årsmøte i Kvikne og Rennebu kraftlag (KRK) ble det bestemt å overdra nett- og strømsalgsvirksomheten i KRK til TrønderEnergi. Transaksjonen skjer til markedspris, og partene er enig om at beløpet ikke offentliggjøres. Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring […]

Continue Reading 0

Færre leverandørskifter i første kvartal 2017

Det ble gjort 23% færre leverandørskifter for husholdninger i første kvartal 2017 enn for tilsvarende periode i 2016. NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Blant næringskundene ble det foretatt 18 200 leverandørskifter i 1. kvartal 2017, som er 6 % lavere sammenlignet med tilsvarende […]

Continue Reading 0

Agder Energi satser i Tyskland

Agder Energi har gjennom satsingen i det tyske kraftmarkedet fått tilgang til børsene som håndterer forvaltning av fornybar energi og optimering av desentral produksjon samt forbrukerfleksibilitetsmarkedene. – Tyskland har de senere årene jobbet målrettet for å få mer fornybar energi inn i kraftnettet. For oss er vannkraften grunnleggende for å få mer fleksibel kraft til […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen