Topmenu

Archive | Enøk

ENØK

Larviks første biofyrte fjernvarmeanlegg

Framparken idrettsanlegg i Larvik kan bli først ute med fjernbåren oppvarming fra Viking Varme AS, forteller Bent Bergersen. Den nybygde Thor Heyerdahl videregående skole er også klar for mottak av vannbåren varme fra det planlagte anlegget til Viking Varme.

Continue Reading 0

Skal erstatte dagens oljekjeler

En ti år lang energistrategi er i ferd med å fullføres i Borregaard Sarpsborg. Et nytt biobasert topplastanlegg til 600 millioner kroner er under planlegging og skal erstatte dagens oljekjeler med miljøvennlig energi. Alt dampbehov vil dermed dekkes av fornybare kilder og avfall, og selskapets CO2-utslipp reduseres med ytterligere 80.000 tonn.

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen