Topmenu

Archive | Kraftproduksjon

Etterspørsel etter kraft vil nesten dobles frem mot 2040

Under Arendalsuka denne uken presenterte Statkraft sitt globale lavutslippsscenario for andre gang. Verdens energisystemer er i rask og fundamental endring. Vi går fra en verden basert på fossil energi til en verden med en stor andel fornybar energi. Samtidig endres måten energisystemene fungerer på. Vi bruker energi mer effektivt, flere prosesser blir elektrifiserte, kraftproduksjonen blir […]

Continue Reading 0

Rock Foundations til Storheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Storheia vindpark i Sør-Trøndelag. Peikko leverer til 80 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter. Dette er vår andre prosjektleveranse relatert til Fosen Vind utbyggingen bestående av […]

Continue Reading 0

Govddesåga kraftverk offisielt åpnet

Govddesåga kraftverk ble offisielt åpnet 8. august. På åpningen fikk SKS besøk av statsråd Kjetil Solvik-Olsen og ordfører i Beiarn kommune, Monica Sande. Sammen med konsernsjef Steinar Pettersen, foresto disse markeringen med taler og snorklipping. Ellers ble kraftverksåpningen markert med omvisning og besøk fra flere som på ulikt vis har bidratt til realiseringen av Govddesåga […]

Continue Reading 0

Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Eierne av Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS ønsker å slå sammen kundeporteføljene innen salg av strøm. Det legges til grunn en strategi om fremtidig vekst, ikke bare organisk, men også gjerne gjennom strukturelle grep med andre aktører i landsdelen. Eierne av de respektive selskapene mener det er viktig å sikre at kritiske kompetansemiljøer forblir […]

Continue Reading 0

E-CO Energi overtar Hafslunds vannkraftproduksjon

E-CO Energi har kjøpt 90 prosent av aksjene i Hafslund ASA. All annen virksomhet enn vannkraftproduksjon er nå skilt ut fra dette selskapet. Overtakelsen medfører at E-CO Energi styrker posisjonen som Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh. Oslo kommune offentliggjorde 26. april en betydelig omstrukturering av kommunens eierskap i energisektoren. […]

Continue Reading 0

Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt det elektriske arbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund. Ingen andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander. På oppdrag fra Veidekke bygger Otera et internt […]

Continue Reading 0

Utvider vindparken i Norge med 40 MW

Vindparken Midtfjellet utvides med 11 Nordex-turbiner av typen N117 med en nominell effekt på 3,6 MW Den installerte kapasiteten til parken økes dermed med 40 MW til hele 150 MW. –Vi ser frem til å kunne utvide det vellykkede samarbeidet med våre norske partnere. De siste månedene har vist hvilken verdiskapning det er mulig å […]

Continue Reading 0

Vurderer felles produksjonsselskap på Vestlandet

BKK ser på muligheten for å etablere et felles produksjonsselskap på Vestlandet sammen med Hydro og SFE. Selskapet kan bli en av de største vannkraftprodusentene i Norge. BKK og SFE inngikk tidligere i vår en intensjonsavtale om å utrede et felles vannkraftselskap med delt ansvar, noe som innebærer at morselskapene vil bestå, men at kraftstasjonene […]

Continue Reading 0

Bølgekraftverk

Waves4Power er det tredje selskapet som tester ut bølgekraftverk ved Runde på Mørekysten. Tidligere prosjekter har vært mislykket, men nå tyder alt på at det svenske selskapet og deres samarbeidspartnere har knekt koden. Produksjon av marin energi og andre tilleggsprodukter kan dermed snart være tilgjengelig for flere aktuelle næringer. – Vi har valgt å kalle […]

Continue Reading 0

Stor tilsynsaktivitet fra NVE

Stor aktivitet og mange anlegg under bygging i energibransjen i 2016, ble fulgt opp av tilsvarende stor tilsynsaktivitet fra NVE. – Det er et stort volum på NVEs tilsynsaktiviteter, og det benyttes et bredt spekter av kontrollmetoder. Vi prioriterer høyt å være ute hos virksomhetene på tilsyn, for å komme tett på bygging og drift. […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen