Topmenu

Archive | Kraftproduksjon

Inngår milliardkontrakter på vind i Norge

Siemens i Norge har undertegnet avtaler med Jæren Energi og Nordkraft Vind som til sammen innebærer leveranser og drift av 43 vindturbiner. Avtalene er en milepæl for satsning på vindkraft for Siemens i Norge, og har en samlet verdi på inntil en milliard kroner.

Continue Reading 0

Ønsker mer vannkraft

Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep.

Continue Reading 0

Ny kraft i Matrevassdraget

BKK har åpna sitt 30. kraftverk, bygd utan nye reguleringar. Krokevatn kraftverk i Matrevassdraget vil produsera vel 13 GWh i året, som tilsvarar det samla straumforbruket til alle hushaldningane i Masfjorden.

Continue Reading 0

Komplett vindkart over Norge

Havområdene utenfor Rogaland og deler av Finnmark har spesielt gode vindressurser for vindkraftutbygging, men også skogområder på Østlandet kan være godt egnet for vindkraftutvikling. Det er Kjeller Vindteknikk som på oppdrag fra NVE har utarbeidet et komplett vindkart som omfatter ressursene både til lands og til havs.

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen