Topmenu

Archive | Kraftproduksjon

Stor variasjon i praksis av start/stopp-kjøring av kraftverk

Undersøkelser av 256 nyere kraftverk viser stor variasjon i praktiseringen av start/stopp-kjøring. Hovedkonklusjonen i undersøkelsene er at antall start/stopp for hvert enkelt kraftverk ikke synes avhengig av krav i konsesjonen til jevn drift og forbud til start/stopp. I 2016 gjennomførte NVE et FoU-prosjekt for å kartlegge hvordan et konsesjonsvilkår om start/stopp-kjøring blir etterlevd. Start/stopp-kjøring kjennetegnes […]

Continue Reading 0

75 år som rådgivende konsulenter

I år runder konsulentselskapet Rejlers 75 år. I Norge markeres dette blant annet ved en mottagelse for kunder, ansatte og andre gjester i Kristiansand torsdag 15. juni og 29. juni i Oslo. Rejlers ble grunnlagt i 1942 av ingeniøren Gunnar Rejler. Virksomheten ble etablert i Växjö, Sverige og omfattet innledningsvis oppdrag innenfor strømdistribusjon på lokalt […]

Continue Reading 0

Mer strømnett vil styrke forsyningssikkerheten i Nord-Norge

Statnett vurderer kraftsituasjonen i Troms og Finnmark som stram. Mer kapasitet i det sentrale strømnettet vil redusere sårbarheten i kraftforsyningen i Nord-Norge. Statnett er i gang med å bygge den nye strømlinjen mellom Ofoten og Balsfjord. Når denne linjen settes i drift vil forsyningssikkerheten i Troms og Finnmark styrkes, og samtidig åpner det for tilknytning […]

Continue Reading 0

Leverer rock foundations til Svåheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en ordre på rock anchor foundation technology til Svåheia Vindpark i Rogaland. Peikko leverer til 7 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som blant annet omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter, øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt å starte april 2017. Prosjektet er utviklet av Dalane […]

Continue Reading 0

Vindkraftkonferansen Egersund Energy Summit

8.-10. mai er datoene for konferansen hvor alle med tilknytning til vindkraftbransjen samles for faglig oppdatering, diskusjon og sosialt samvær i Egersund. Foredragsholderne vil representere ulike selskaper og sektorer og dekker et bredt spekter av tema og problemstillinger. Hovedkonferansen arrangeres 9.mai og tar for seg tema rundt vindkraft og utviklingen rundt nordsjøbassenget, hvilke prosjekter kommer […]

Continue Reading 0

Mindre vann i magasinene og dyrere brensler bidro til økning i strømregningen

Magasinene hadde en fyllingsgrad som var 5,6 prosentpoeng under normalen ved inngangen til 2017. I fjor på samme tidspunkt var fyllingsgraden rekordhøy. Kraftprisen i snitt for de fem norske kraftprisområdene ble 27 øre/KWh for første kvartal 2017. Det er en økning 24 prosent sammenliknet med kraftprisene for første kvartal 2016. I Nord-Norge ble økningen i […]

Continue Reading 0

Løyve til Staurset-Hofset kraftverk

NVE gjev Clemens Kraft AS løyve til å bygge Staurset-Hofset kraftverk i Hemne kommune i Sør-Trøndelag. Kraftverket vil produsere om lag 14,4 GWh i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 720 husstandar. I vedtaket legg NVE vekt på at ei utbygging av Staurset-Hofset kraftverk, utan, overføringar vil vere eit bidrag til […]

Continue Reading 0

Kjøper seks småkraftverk fra BKK

Småkraft AS har inngått en avtale med BKK om kjøp av seks småkraftverk. Kraftverkene har en samlet produksjon på om lag 70 GWh, som tilsvarer forbruket i rundt 3500 husstander. Småkraft AS har hovedkontor i Bergen og er Norges største produsent og utbygger av småkraft, med en samlet portefølje på 890 GWh. Avtalen med BKK […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen