Topmenu

Archive | Sol, bølge og alternativer

Bølgekraftverk

Waves4Power er det tredje selskapet som tester ut bølgekraftverk ved Runde på Mørekysten. Tidligere prosjekter har vært mislykket, men nå tyder alt på at det svenske selskapet og deres samarbeidspartnere har knekt koden. Produksjon av marin energi og andre tilleggsprodukter kan dermed snart være tilgjengelig for flere aktuelle næringer. – Vi har valgt å kalle […]

Continue Reading 0

Totalt er det nå gitt tillatelse til 16,9 TWh ny kraftproduksjon

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i fjerde kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,9 TWh ny kraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,9 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging. I fjerde kvartal ga myndighetene endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til tre vindkraftprosjekter med en samlet produksjon på 1,5 […]

Continue Reading 0

Europeiske forskere vil forlenge fornybar-støtte

Framtiden til EUs støtteordninger for fornybar energi har vært tema for et europeisk forskningsprosjekt Market4RES, som SINTEF har koordinert. Driftstøtte bør fortsatt gis til produksjon av fornybar energi i Europa, såfremt støtten reduseres etter hvert, konkluderer internasjonal forskergruppe. – Prosjektresultatene viser at produsentene fortsatt bør skjermes for markedsprisene frem til markedet er godt tilrettelagt for […]

Continue Reading 0

Sikkerhet i energibransjen – bedre utstyr, mer trening og tydeligere holdninger

Energibransjen har tidligere opplevd en del ulykker og uønskede hendelser i forbindelse med arbeid i høyden. Kursleder og rådgiver i AAK Safety, Finn Gunnar Jacobsen, mener det fremdeles er et stort forbedringspotensial i sikkerheten til montører og andre som klatrer i arbeidet sitt. – Arbeidssituasjoner der man klatrer i høyden krever ordentlig sikring i tilfelle […]

Continue Reading 0

Faser ut Saltkraft

Statkraft avslutter sin satsing på utvikling av saltkraft. Med dagens markedsutsikter erkjenner selskapet at man ikke vil ha utviklet teknologien tilstrekkelig til å bli konkurransedyktig innen overskuelig framtid. –Vår hovedutfordring har vært å få teknologien så effektiv at kostnadene for energiproduksjon blir på nivå med konkurrerende teknologier. Med dagens markedsforhold ser vi ikke at Statkraft […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen