Topmenu

Archive | Vannkraft

Grønt lys for kraftutbygging i Høyanger

Endeleg klart for stor kraftutbygging på Østerbø i Høyanger kommune. Bak utbygginga står Sogn og Fjordane Energi og BKK, der konsernstyra no har gjort sine vedtak. Det har dei seinare åra vore langt mellom dei store nye vasskraftutbyggingane i Noreg, men nå vart klarsignalet gitt til éi av dei: Østerbø kraftverk, på sørsida av Sognefjorden […]

Continue Reading 0

Totalt er det nå gitt tillatelse til 16,9 TWh ny kraftproduksjon

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i fjerde kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,9 TWh ny kraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,9 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging. I fjerde kvartal ga myndighetene endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til tre vindkraftprosjekter med en samlet produksjon på 1,5 […]

Continue Reading 0

Ja til Eikeelva kraftverk i Haram kommune

NVE gjev Clemens Kraft AS løyve til å bygge Eikeelva kraftverk i Haram kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket vil produsere om lag 4,5 GWh i eit medels år. Dette svarar til straumbruken til 225 husstandar. Eikeelva kraftverk vil nytte eit fall på 309 meter i Eikeelva, mellom inntak på kotehøgde 345 og kraftstasjon på […]

Continue Reading 0

Europeiske forskere vil forlenge fornybar-støtte

Framtiden til EUs støtteordninger for fornybar energi har vært tema for et europeisk forskningsprosjekt Market4RES, som SINTEF har koordinert. Driftstøtte bør fortsatt gis til produksjon av fornybar energi i Europa, såfremt støtten reduseres etter hvert, konkluderer internasjonal forskergruppe. – Prosjektresultatene viser at produsentene fortsatt bør skjermes for markedsprisene frem til markedet er godt tilrettelagt for […]

Continue Reading 0

Kontraktsrush for småkraftspesialisten Energi Teknikk

Sju nye ordrar, deriblant ein rekordkontrakt, har for alvor gitt leverandøren av småkraftverk fart på turbinhjula inn i 2017. Energi Teknikk, ein av Noregs leiande totalleverandørar av utstyr og tenester for utbygging av småkraftverk, omsette i fjor for totalt 60 millionar kroner. Verksemda med tilhald i Rosendal i Hordaland hadde tru på vekst i 2017, […]

Continue Reading 0

Rekordhøy kraftproduksjon ga et tilfredsstillende resultat i første kvartal for E-CO Energi

E-CO fikk et resultat etter skatter på 289 millioner kroner i første kvartal 2016 mot 305 millioner kroner i fjor. Høy kraftproduksjon oppveide i stor grad for lavere kraftpriser. God produksjonsdisponering bidro til at konsernet oppnådde salgspris 11 prosent over områdepris. En kuldeperiode i januar løftet spotprisene i denne måneden. Men mildt vær i februar […]

Continue Reading 0

Konsesjon til Sauland kraftverk

Sauland kraftverk AS har etter behandling i Statsråd fått tildelt konsesjon. Styreleder Finn Werner Bekken er glad for at 10 års endelig har resultert i en tillatelse til utbygging. Kongen i statsråd besluttet den 12. februar å gi konsesjon for bygging av Sauland kraftverk i Hjartdal kommune. Konsesjonen åpner for å bruke noe mer vann […]

Continue Reading 0

Braskeriedfoss 2 med rørturbin, apparat- og kontrollanlegg fra Voith Hydro

I løpet av høsten skal det nye vannkraftverket Braskereidfoss 2 stå klart for testing, etter en byggeperiode på drøyt to år. Eidsiva Vannkraft AS ser nå frem til å kunne utnytte vanntilførselen bedre, og produsere betydelige mengder fornybar energi ettersom man nå får to aggregater som både kan utfylle og avløse hverandre. I mars 2016 […]

Continue Reading 0

Prefabrikert trafostasjon til Tinfos

Et av de største privateide kraftselskapene i Norge, Tinfos AS, har gitt VEO i oppdrag å bygge en kompakt transformatorstasjon i tilknytting til Holmen Kraftverk. Holmen Kraft AS som eier kraftverket og står for utbyggingen er 100 % eid av Tinfos AS. Kraftverket bygges inne i fjellet, mens transformatorstasjonen vil bli plassert på utsiden. VEO […]

Continue Reading 0

Prestisjeprosjekt for Andritz og Lyse

Løpehjulet til nytt kraftverk i Lysebotn er ikke hyllevare. I over ett år har Andritz Hydro jobbet med design og utvikling før det var klart for modellprøve i den østerriske byen Lintz. – Dette er et viktig referanseprosjekt for Andritz Hydro. Det er satt strenge krav til blant annet virkningsgrad. Sammen med stor fallhøyde og […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen