Topmenu

Archive | Vannkraft

GRP-rør og høyt trykk

Fall kraftverk på Søndre land ble satt i drift i fjor sommer. Rørgaten i GRP er dimensjonert for trykk opp til 32 bar og utnytter en fallhøyde på 238 meter. Fall kraftverk forventes å produsere 19 GWh på årsbasis.

Continue Reading 0

Ønsker mer vannkraft

Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep.

Continue Reading 0

Ny kraft i Matrevassdraget

BKK har åpna sitt 30. kraftverk, bygd utan nye reguleringar. Krokevatn kraftverk i Matrevassdraget vil produsera vel 13 GWh i året, som tilsvarar det samla straumforbruket til alle hushaldningane i Masfjorden.

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen