Topmenu

Archive | Vindkraft

Rock Foundations til Storheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre på rock anchor foundation technology til Storheia vindpark i Sør-Trøndelag. Peikko leverer til 80 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter og øvrige stålkomponenter. Dette er vår andre prosjektleveranse relatert til Fosen Vind utbyggingen bestående av […]

Continue Reading 0

Bygger Norges største vindpark

Otera står for alt det elektriske arbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund. Ingen andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander. På oppdrag fra Veidekke bygger Otera et internt […]

Continue Reading 0

Utvider vindparken i Norge med 40 MW

Vindparken Midtfjellet utvides med 11 Nordex-turbiner av typen N117 med en nominell effekt på 3,6 MW Den installerte kapasiteten til parken økes dermed med 40 MW til hele 150 MW. –Vi ser frem til å kunne utvide det vellykkede samarbeidet med våre norske partnere. De siste månedene har vist hvilken verdiskapning det er mulig å […]

Continue Reading 0

Leverer rock foundations til Svåheia vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en ordre på rock anchor foundation technology til Svåheia Vindpark i Rogaland. Peikko leverer til 7 turbiner et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som blant annet omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter, øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt å starte april 2017. Prosjektet er utviklet av Dalane […]

Continue Reading 0

Vindkraftkonferansen Egersund Energy Summit

8.-10. mai er datoene for konferansen hvor alle med tilknytning til vindkraftbransjen samles for faglig oppdatering, diskusjon og sosialt samvær i Egersund. Foredragsholderne vil representere ulike selskaper og sektorer og dekker et bredt spekter av tema og problemstillinger. Hovedkonferansen arrangeres 9.mai og tar for seg tema rundt vindkraft og utviklingen rundt nordsjøbassenget, hvilke prosjekter kommer […]

Continue Reading 0

Troms Kraft leverer et historisk godt resultat for 2016

Konsernregnskapet for 2016 viser et overskudd før skatt på MNOK 379 mot MNOK 153 året før. Regnskapet for 2016 preges av flere store transaksjoner, hvorav salg av aksjene i Kvænangen Kraftverk AS, oppkjøpet av Ishavskraft AS og nedskrivinger av Fakken vindpark utgjør de største enkeltpostene. Konsernets årsresultat for 2016 er MNOK 288 etter skatt, mot […]

Continue Reading 0

Fagarbeidere søkes til vindmølledrift

Nå starter søket etter driftspersonell til den første vindparken i Fosen-utbyggingen. Statkraft og Vestas er på jakt etter til sammen 18 fagarbeidere til driften av Roan vindpark og til oppfølging av monteringen av vindmøllene. Anleggsarbeidene på den første av de seks planlagte vindparkene til Fosen Vind startet for ett år siden i Roan kommune. Nå […]

Continue Reading 0

Mindre vindkraftproduksjon i 2016

Norsk vindkraftproduksjon var vesentlig lavere i 2016 enn i rekordåret 2015. Vindforholdene var dårligere enn normalt ved samtlige norske vindkraftverk. I 2016 ble det produsert mindre vindkraft i Norge enn året før, viser NVE-rapporten «Vindkraft – Produksjon i 2016″. Det ble i fjor produsert totalt 2,1 TWh vindkraft, tilsvarende 1,4 prosent av den samlede kraftproduksjon […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen