Topmenu

Archive | Vindkraft

Totalt er det nå gitt tillatelse til 16,9 TWh ny kraftproduksjon

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i fjerde kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,9 TWh ny kraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,9 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller er under bygging. I fjerde kvartal ga myndighetene endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til tre vindkraftprosjekter med en samlet produksjon på 1,5 […]

Continue Reading 0

Europeiske forskere vil forlenge fornybar-støtte

Framtiden til EUs støtteordninger for fornybar energi har vært tema for et europeisk forskningsprosjekt Market4RES, som SINTEF har koordinert. Driftstøtte bør fortsatt gis til produksjon av fornybar energi i Europa, såfremt støtten reduseres etter hvert, konkluderer internasjonal forskergruppe. – Prosjektresultatene viser at produsentene fortsatt bør skjermes for markedsprisene frem til markedet er godt tilrettelagt for […]

Continue Reading 0

Veidekke skal bygge nordens største vindpark

Veidekke Entreprenør er tildelt anleggskontrakten for den største av de seks vindparkene til Fosen Vind. I april begynner arbeidet med å bygge 6 mil med internveier, 80 vindmøllefundamenter og øvrig infrastruktur i Storheia vindpark. Kontrakten på infrastruktur i Storheia vindpark er tildelt Veidekke etter en tilbudskonkurranse med forhandlinger. Verdien på oppdraget er om lag 400 […]

Continue Reading 0

Transformatorer og høyspentanlegg til Fosen Vind skal leveres av Kolektor Etra og ABB

Fosen Vind DA har inngått kontrakt med Kolektor Etra om leveranser av totalt 13 transformatorer, og med ABB om å levere høyspentanleggene til de seks vindparkene som bygges på Fosen, i Snillfjord og på Hitra. Dermed er alle de store elektro-mekaniske komponentene i utbyggingen av Europas største vindkraftanlegg på land bestilt. Kontrakten på transformatorleveransen er […]

Continue Reading 0

Nå bygger vi mer vindkraft enn Sverige

Vann- og vindkraftverk som til sammen vil produsere 4,7 TWh fornybar strøm i året var under bygging i Norge ved utgangen av andre kvartal. For første gang siden elsertifikatordningen ble innført i 2012, bygges det nå mer vindkraft i Norge enn i Sverige. Kraftverksprosjekter under bygging ved utgangen av andre kvartal 2016. – Vi ser […]

Continue Reading 0

Peikko leverer rock foundations til Egersund Vindpark

Peikko Group’s datterselskap Peikko Norge AS har mottatt en betydelig ordre for rock anchor fundament teknologi til Egersund Vindpark i Rogaland. Peikko leverer komplett fundamentdesign, rock adapter-plate med tårnbolter, FatBar fjellforankringsbolter, samt øvrige stålkomponenter. Leveransene er planlagt mellom November 2016 og April 2017. Prosjektet er utviklet av Norsk Vind Energi. Investor er Luxcara. Totalentreprenør er […]

Continue Reading 0

Realiserer prosjektet Raskiftet vindkraftverk

Eidsiva Energi, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München har besluttet å bygge ut Raskiftet vindkraftverk. – Dette er en merkedag for produksjon av fornybar energi i Innlandet. I og med at det er første gang Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi bygger ut et vindkraftprosjekt, er vi svært fornøyd med å ha fått med […]

Continue Reading 0

Statoil velger Kongsberg EmPower for Hywind Demo

Statoil skal med støtte fra ENOVA installere og teste Kongsberg EmPower management system på den flytende vindturbinen Hywind Demo. Statoil skal overvåke tilstand i turbinen med EmPower-systemet, og evaluere systemets evne til å oppdage feil på et tidlig stadium, samt beregne gjenværende levetid på hovedkomponenter. Dette er systemegenskaper som vil bidra til reduksjon i vedlikeholdskostnader […]

Continue Reading 0

Klarsignal for utbygging på Fosen og i Snillfjord

Styre i Statnett har besluttet at første byggetrinn for en ny kraftledning mellom Namsos og Surna skal gjennomføres. Dette gjelder utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal. Flere av anleggskontraktene for det innledende prosjektarbeidet har gått til lokale bedrifter, og bidrar til lokal verdiskaping. – Beslutningen har tre hovedbegrunnelser, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett. […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen