Topmenu

Archive | Vindkraft

Bygger vindparker i Sverige og Skottland

Statkraft har besluttet å bygge Mörttjärnberget vindpark i Sverige og Baillie Wind Farm i Skottland. Det styrker Statkrafts posisjon som størst i Europa innen fornybar energi, og bidrar til å begrense klimaendringene. Begge vindparkene etableres i samarbeid med lokale partnere og skal være ferdigstilt i 2013. Statkrafts investeringsramme for prosjektene er rundt 2 milliarder norske […]

Continue Reading 0

Størst i verden på havvindkraft

Storbritannia har nå bygget ut mer vindkraft til havs enn resten av verden til sammen. I 2013 vil britene få mer strøm fra fornybare kilder enn fra kjernekraft. Verdens foreløpig største vindkraftverk til havs, Thanet Offshore Wind Farm med 300 MW fordelt på 100 turbiner ble åpnet i høst av Vattenfall. Vindkraftverket ligger utenfor kysten av Kent i England.

Continue Reading 0

Gir konsesjon til fire nye vindkraftverk

NVE sier ja til fire vindkraftverk i Bjerkreim og Hå kommuner i Rogaland. Produksjonsforholdene i disse prosjektene er etter NVEs vurdering meget gode. Vindkraftverkene vil kunne produsere omlag 1,4 TWh, tilsvarende forbruket til 70 000 husstander. Produksjonen i de fire prosjektene tilsvarer omtrent den samme vindkraftproduksjonen som er i drift i Norge. Konsesjonene som nå er gitt legger til rette for å nå målsettingen om fornybar energi i Norge, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Continue Reading 0

Inngår milliardkontrakter på vind i Norge

Siemens i Norge har undertegnet avtaler med Jæren Energi og Nordkraft Vind som til sammen innebærer leveranser og drift av 43 vindturbiner. Avtalene er en milepæl for satsning på vindkraft for Siemens i Norge, og har en samlet verdi på inntil en milliard kroner.

Continue Reading 0

Komplett vindkart over Norge

Havområdene utenfor Rogaland og deler av Finnmark har spesielt gode vindressurser for vindkraftutbygging, men også skogområder på Østlandet kan være godt egnet for vindkraftutvikling. Det er Kjeller Vindteknikk som på oppdrag fra NVE har utarbeidet et komplett vindkart som omfatter ressursene både til lands og til havs.

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen