Topmenu

Archive | Kurs/Messer

Ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Arild Kjærnli har begynt som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK). Han har lang erfaring innenfor markedsføring og kommunikasjon, og har de siste årene drevet egen konsulentvirksomhet. Arild Kjærnli er utdannet Handelsøkonom og har arbeidet innenfor kommunikasjon, salg og markedsføring i hele sin karriere. Han har ledererfaring fra ledende bedrifter som Telenor, Shell […]

Continue Reading 0

Vil etablere Nord-Norges største strømselskap

Eierne av Kraftinor AS og SKS Kraftsalg AS ønsker å slå sammen kundeporteføljene innen salg av strøm. Det legges til grunn en strategi om fremtidig vekst, ikke bare organisk, men også gjerne gjennom strukturelle grep med andre aktører i landsdelen. Eierne av de respektive selskapene mener det er viktig å sikre at kritiske kompetansemiljøer forblir […]

Continue Reading 0

Vinner avtale med Nordkraft Nett AS

Rejlers Elsikkerhet AS har inngått kontrakt med Nordkraft Nett AS om utførelse av tilsyn på boliger og hytter i Narvik Kommune. I tillegg inneholder avtalen opsjon på tilsyn i Ballangen. Nettselskapene er pålagt å føre tilsyn med elsikkerheten i forsyningsområdene sine. Tilsynet utføres gjennom «Det lokale eltilsyn», som blant annet skal påse at elektriske installasjoner […]

Continue Reading 0

Inviterer energibransjen til fagsamling

Hvilke kompetansekrav gjelder Leder for sikkerhet? Hvordan sikrer du at ditt utenlandske personell har kompetansen de trenger? Hvilke utfordringer har energibransjen med ekomnett? Kjenner du til kravene for anleggskonsesjon og søkeprosessen? Bruker du Sikkerhetskort.no? Møt blant annet DSB, NVE og NEK når Trainor inviterer til fagsamling for energibransjen. -Bransjen har etterspurt en fagsamling og kommet […]

Continue Reading 0

Kjent i bransjen Reidar Jøsok

Oljen har definitivt betydd mye for den norske velstanden. Men hvor hadde vi vært uten den enorme kollektive innsatsen for å elektrifisere vårt langstrakte land etter andre verdenskrig? Det er Reidar Jøsok som stiller det nærmest retoriske spørsmålet. Bransjemannen som har vært med på hele reisen, og som på sine eldre dager fremdeles evner å […]

Continue Reading 0

Vokse kontrollert og ha god bakkekontakt

Jøsok Prosjekt er navnet på det tradisjonsrike firmaet som Reidar Jøsok startet. Det velrennomerte selskapet har alltid hatt en ufravikelig tro på egne verdier. Jøsok-metoden er å ta vare på folk, lære dem opp, vokse forsiktig og ha veldig god bakkekontakt. I dag har de 22 ansatte en gjennomsnittlig ansettelsestid på rundt 15 år. Roger […]

Continue Reading 0

Rejlers har ambisiøse vekstplaner i Norge

Ingeniørfirmaet Rejlers skal de neste tre årene øke omsetningen med 100 millioner kroner – hvert år. – Vi har de beste folkene og de beste idéene. Vi skal lede an i digitaliseringen av energiforsyningen, sier Peter Rejler, tredjegenerasjons eier og konsernsjef i den nordiske rådgivende ingeniørbedriften Rejlers. Veksten i Norge skal ifølge Peter Rejler delvis […]

Continue Reading 0

Utstiller nr. 100 på plass

Utstiller nr. 100, Defa AS er nå på plass. De er tilbake på Eliaden med hele 220 m2, sier en gledestrålende prosjektdirektør Svein Arnesen. – Dette er helt fantastisk og vi ligger langt foran skjema! Vi er har så vidt startet salgsjobben. Dette er forhåndsbestillinger og utstillere som har registrert seg på hjemmesiden vår – […]

Continue Reading 0

Gjenvalgt som president i NEF

På representantskapsmøtet i Trondheim ble Kjell Myrann gjenvalgt for 2 nye år som president i Norsk Elektroteknisk Forening. -Digitaliseringen av strømnettet gjør elektrofaget mye mer attraktivt for ungdommen. Vår viktigste jobb er å spre budskapet. Det sier Kjell Myrann (65), president på fjerde året i Norsk Elektroteknisk Forening (NEF) og divisjonssjef i Rejlers. Han mener […]

Continue Reading 0

Stor tilsynsaktivitet fra NVE

Stor aktivitet og mange anlegg under bygging i energibransjen i 2016, ble fulgt opp av tilsvarende stor tilsynsaktivitet fra NVE. – Det er et stort volum på NVEs tilsynsaktiviteter, og det benyttes et bredt spekter av kontrollmetoder. Vi prioriterer høyt å være ute hos virksomhetene på tilsyn, for å komme tett på bygging og drift. […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen