Topmenu

Archive | SmartGrid/AMS

TrønderEnergi blir større

Kvikne og Rennebu Kraftlag overdrar virksomhet til TrønderEnergi. På et ekstraordinært årsmøte i Kvikne og Rennebu kraftlag (KRK) ble det bestemt å overdra nett- og strømsalgsvirksomheten i KRK til TrønderEnergi. Transaksjonen skjer til markedspris, og partene er enig om at beløpet ikke offentliggjøres. Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring […]

Continue Reading 0

Færre leverandørskifter i første kvartal 2017

Det ble gjort 23% færre leverandørskifter for husholdninger i første kvartal 2017 enn for tilsvarende periode i 2016. NVEs beregninger for 1. kvartal 2017 viser at det ble foretatt 84 700 leverandørskifter blant norske husholdninger. Blant næringskundene ble det foretatt 18 200 leverandørskifter i 1. kvartal 2017, som er 6 % lavere sammenlignet med tilsvarende […]

Continue Reading 0

Skal skape høyere kundelojalitet

Smart:liv er et relativt ungt selskap, etablert av Ringeriks-Kraft og eSmart Systems. Med sin bakgrunn fra henholdsvis kraftbransje og teknologi har de utviklet en plattform for abonnementstjenester innen strømstyring – som de også tror vil bidra til merinntekter og høyere kundelojalitet. – Gjennom AMS kan forbrukeren overvåke strømforbruket sitt på en helt annen måte enn […]

Continue Reading 0

Rejlers har ambisiøse vekstplaner i Norge

Ingeniørfirmaet Rejlers skal de neste tre årene øke omsetningen med 100 millioner kroner – hvert år. – Vi har de beste folkene og de beste idéene. Vi skal lede an i digitaliseringen av energiforsyningen, sier Peter Rejler, tredjegenerasjons eier og konsernsjef i den nordiske rådgivende ingeniørbedriften Rejlers. Veksten i Norge skal ifølge Peter Rejler delvis […]

Continue Reading 0

Evaluering av NVEs veileder til sikkerhet i AMS

NVE skal oppdatere «Veileder til sikkerhet i avanserte måle- og styringssystem», og har bedt Sintef evaluere den eksisterende veilederen fra 2012. Sintef oppfatter den eksisterende veilederen som god, men anbefaler utdyping og klargjøring på noen områder. Måle- og avregningsforskriften fastslår at avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal gi sikkerhet mot misbruk av data og uønsket […]

Continue Reading 0

Valgte Tieto Smart Utility for innsamling av målerverdier i Sverige

Energiselskapet E.ON har valgt Tieto Smart Utility til å støtte deres distribusjonsvirksomhet for innsamling av målerverdier, inkludert felttjenester for Skåne-området i Sverige med ca. 150 000 målere. Takket være de nye tjenestene kan E.ON fortsette å tilby de aller beste løsningene med høy grad av automatisering til sine kunder. Kontraktsperioden er i første omgang på […]

Continue Reading 0

Lyse jakter på 30 pilotkunder

Lyse skal teste ut framtidens smarte strømnett i Stavanger sentrum. En del av prosjektet er å kartlegge mulighetene for energieffektivisering hos næringskunder i sentrum. Målet er å få med 30 kunder i en pilot. I henhold til planen skal det være med 10 næringskunder med høyt energiforbruk og 20 kunder med mer gjennomsnittlig forbruk. Næringskundene […]

Continue Reading 0

Skriver neste kapittel i historien til høyspennings likestrømsteknologi

- I forbindelse med 20-årsjublieet til HVDC Light lanserer ABB ny teknologi med betydelig lavere fotavtrykk og høyere ytelse. ABB lanserer det siste nye innen sin høyspennings likestrømsteknologi kalt HVDC Light, som ABB selv var først ute med for 20 år siden. Den gjorde det mulig å overføre store mengder kraft pålitelig og over lengre […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen