Topmenu

Archive | SmartGrid/AMS

Elhub forlenger testperioden

Elhub gjennomgår for tiden en omfattende test- og feilrettingsperiode fram mot lansering. Testfasen har avdekket feil som må rettes før man kan sette i gang. Derfor forlenges testperioden og påfølgende lansering fra oktober 2017 fram til første kvartal 2018. Elhub skal brukes av alle markedsaktører gjennom deres IT-løsninger, samt at kundeforhold og forbruk blir tilgjengelig […]

Continue Reading 0

BKK Enotek er klar for Møre

2. mai får 55 ansatte i Mørenett ny logo på arbeidsklærne og blir en del av BKK Enotek. Divisjonssjef i BKK Enotek, Leif Røv, tar imot 55 nye medarbeidere på Møre 2. mai. I februar inngikk BKK Enotek og Mørenett avtale om å fusjonere inn deler av Mørenetts entreprenørvirksomhet i BKK Enotek. Røv kom til […]

Continue Reading 0

Statnett inviterer til FoU-samarbeid

Hvilken forskning og utvikling trenger vi for å ha et sikkert, effektivt og klimavennlig kraftsystem i 2030? Statnett ønsker gode svar, og ber om nye ideer til FoU-prosjekter. -Det europeiske målet om mer klimavennlig produksjon og forbruk av energi kombinert med de mulighetene som for eksempel digitalisering og ny teknologi gir, gjør at forskning og […]

Continue Reading 0

Britisk tungvekter innen cybersecurity er Powels nye Chief of Cyber Security

Powel har ansatt Mike Loginov som Chief of Cyber Security. Loginov har tiår med erfaring innen området og ble nylig kåret til «Industry Personality of the Year» i UK Cyber Security Awards, en uavhengig prisutdeling som belønner ekspertise og innovasjon innenfor cybersikkerhet. Skotske Loginov er en erfaren og sertifisert Chief Information Security Officer (C|CISO) og […]

Continue Reading 0

BKK Nett og Powel bygger virtuell robot for nettdrift

Den virtuelle roboten for automatisk nettdrift er en ny programvare som håndterer store mengder data og omsetter dette til et beslutningsgrunnlag, som igjen gir nettoperatøren rask og kritisk viktig innsikt i hvordan driftsituasjonen bør håndteres. For å redusere konsekvensen av driftsforstyrrelser i strømnettet, vil den virtuelle roboten kunne utløse automatiske tiltak i nettet uten menneskelig […]

Continue Reading 0

Ny kraftleidning til Bodø

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Nordlandsnett løyve til å byggje ein ny kraftleidning mellom Hopen og Tjønndalen transformatorstasjonar i Bodø kommune. Nordlandsnett har òg fått løyve til å leggje om to eksisterande kraftleidningar ved Hopen. Frå Hopen til Breiva vil den nye 132 kV kraftleidningen byggjast som en 5,4 km lang luftleidning. Frå […]

Continue Reading 0

Kickoff for påmelding via Eliadens nettsider

Prosjektdirektør Svein Arnesen har godt håp om å gjenta suksessen fra Eliaden 2016. Så langt er 75 utstillere allerede forhåndspåmeldt til Eliaden 2018. -Ca. 4 500 kvm er reservert til nå. Mange av dem som har sikret seg plass, er store flaggskip som har vært med på alle messene siden starten, forteller Arnesen. 28. mars […]

Continue Reading 0

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen