Topmenu

CIGREs Elkraftpris 2010 til Gunnar Evenset

Gunnar Evenset har vært forfatter/medforfatter av en lang rekke internasjonale publikasjoner. Komiteen har også lagt vekt på at Evenset i sitt daglige virke også har vært en god ambassadør for CIGRÉ ved at han gitte anledninger har påpekt betydningen av CIGRÉ-arbeidet, både for seg selv og for bedriften Nexans Norway AS.

Evenset har siden 1999 representert det norske elektrotekniske miljøet og spesielt kabelmiljøet på en fremragende måte i internasjonale fora, først og fremst innen CIGRÉ Study Committee B1, High Voltage Cables. Gunnar Evenset har på grunnlag av samarbeidsevne og solid faglig dyktighet i sterk grad påvirket arbeidet med å revidere/utarbeide CIGRÉs anbefalinger vedr. utprøving av høyspente sjøkabel- og jordkabelsystemer. Gunnar Evenset var Norsk representant i SC B1 i perioden 2002-2008, var Special Reporter under kabelsesjonen i 2008 og har siden 2008 vært medlem av ”Strategic Advisory Group” i SC B1.

Dette er 19. gang prisen deles ut, første gang i 1990, og det er fjerde gang at den går til en representant for Nexans og dens forløpere. Tidligere mottakere av prisen fra Nexans Norway er: T Holte, G. Balog og Kjell Bjørløw-Larsen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen