Topmenu

Dalane energi investerer i Kamstrups AMS-løsning

Nettselskapet Dalane energi velger Kamstrup som ny AMS-leverandør. Leveransen omfatter AMS-system med tilhørende komponenter, prosjektering og installasjon av 14.000 fjernavleste elmålere i Dalane- regionen.

Kamstrup blir totalleverandør på prosjektet og skal stå for leveranse, installering samt service og support, mens Dalane energi selv drifter og hoster systemet. Alle målerpunkter blir således skiftet ut til Kamstrups en- og tre-fasede OMNIPOWER elmålere.

Dalane energi mottok fem tilbud på prosjektet. Etter anbudsrunden pekte en enig ledelse på, at Kamstrups totalentreprise vil være i best stand til å føre Dalane energi gjennom prosessen.

–For oss har det viktigste vært å finne en stabil og sikker leverandør, som vi kan stole 100 prosent på. Og det kan vi med Kamstrup, sier Dalane energis nettsjef Håvard Tamburstuen.

Utrullingen er planlagt til å begynne i august 2015 og vil være ferdig et år etter. Og Håvard Tamburstuen ser mange fordeler med det nye fjernavleste system, som gir selskapet helt nye muligheter for å utnytte data bedre enn tilfellet er i dag.

–Det viktigste for oss er helt klart at vi fremover får korrekte målerdata inn i systemet. Samtidig får vi langt bedre mulighet for å beregne energiforsyningen, for å kunne planlegge distrubusjonen optimalt og redusere vårt nettap. Det vil i siste ende også gi oss lavere driftskostnader, sier Håvard Tamburstuen.

Atle Eriksen, salgsingeniør i Kamstrup og Håvard Tamburstuen, nettsjef i Dalane energi.

Atle Eriksen, salgsingeniør i Kamstrup og Håvard Tamburstuen, nettsjef i Dalane energi.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen