Topmenu

Dalekovod bygger ny 420 kV luftlinje fra Mongstad til Kollsnes

BKK Nett AS har valgt det kroatiske entreprenørselskapet Dalekovod til å bygge den nye 420 kV ledningen mellom ny Lindås Transformatorstasjon og eksisterende Kollsnes Transformatorstasjon. Ledningen er 12 kilometer lang og er en del av det store Mongstad – Kollsnes prosjektet. Ledningen er planlagt å stå ferdig i løpet av 2015.

Luftlinjen er delt inn i tre delstrekninger: fra den nye Lindås Transformatorstasjon til Lurefjorden, videre over Radøy og til slutt i luftlinje i Øygarden inn til eksisterende Kollsnes Transformatorstasjon. Mellom delstrekningene legges det sjøkabel gjennom Lurefjorden og Hjeltefjorden.

- Nå er en av de siste større kontraktene på plass i Mongstad – Kollsnes prosjektet. Tidlig i arbeidet med denne anskaffelsen fikk vi varierende signaler fra markedet angående kapasitet og prisnivå. Etter en god prosess er det gledelig å se at det ble et godt resultat for prosjektet på alle områder. Dalekovod har hatt oppdrag i Norge i flere år og har blant annet bygget flere luftlinjer for Statnett.

Verdien av kontrakten som er inngått med Dalekovod er på ca. 7 mill. Euro.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Dalekovod, sier prosjektleder Asgeir Tvinnereim i BKK Nett.

Vi ser frem til et godt samarbeid med Dalekovod, sier prosjektleder Asgeir Tvinnereim i BKK Nett.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen