Topmenu

Dårlig forbredt på krise

Ekstremværet Nina ført til store skader på Vestlandet. Og over 1.000 husstander var uten strømforsyning. En undersøkelse viser at nordmenn ikke er godt forberedt dersom den kritiske infrastrukturen skulle svikte.

Nesten fire av ti nordmenn er uforberedt dersom en krise skulle inntreffe og kritisk infrastruktur som strøm, vann, vei og telefonnett plutselig ikke skulle fungere. Det viser en undersøkelse InFact har gjort på vegne av Infratek, som jobber med bygging og vedlikehold av kritisk infrastruktur i Norden.

I følge undersøkelsen er mange ikke godt forberedt dersom viktig infrastruktur skulle forsvinne i en periode.

- Hvis man for eksempel tar utgangspunkt i strømforsyningen, tror jeg vi kanskje tar denne litt for gitt. Man forventer at strømforsyningen fungerer til enhver tid. Virkeligheten er derimot ikke alltid slik. Over halvparten av befolkningen opplevde strømbrudd i løpet av 2014, sier Mathisen.

Oslofolk er dårligst forberedt

Folk i Oslo og på Østlandet er vesentlig dårligere forberedt enn befolkningen ellers i landet. Halvparten av hovedstadens innbyggere sier at de ikke er forberedt dersom krisen skulle ramme. Dårligst står det derimot til med vårt naboland Sverige. Der svarer 7 av 10 at de er dårlig forberedt i en tilsvarende undersøkelse.

Tøffere i Nord enn i Sør

Nordmenn ble i undersøkelsen også spurt hvor lenge de trodde de ville klare seg i egen bolig dersom en krise skulle inntreffe og all infrastruktur ble slått ut. Nordlendingene skiller seg klart ut fra resten av landet. Her mener tre av ti at de ville klart seg i egen bolig i mer enn én måned. På landsbasis mente én av ti at de kun ville klart seg i et par dager, mens halvparten mente at de ville klare seg i 1-2 uker i egen bolig uten kritisk infrastruktur som strøm, vann og avløp, internett og veiforbindelse.

Les mer i Volt nr 1 – 2015.

- Det er lite sannsynlig at vi får en krise som gjør at all infrastruktur i Norge svikter, men ekstremværet Nina viser hvor sårbarbare vi er når vi blir utsatt for slike naturkrefter, sier kommunikasjonssjef i Infratek Espen Mathisen.

– Det er lite sannsynlig at vi får en krise som gjør at all infrastruktur i Norge svikter, men ekstremværet Nina viser hvor sårbarbare vi er når vi blir utsatt for slike naturkrefter, sier kommunikasjonssjef i Infratek Espen Mathisen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen