Topmenu

Den nasjonale elsikkerhetskonferansen

Bjørn Sørensen. NELFO 2017-

Den 10–12. mai er det niende gang NELFO arrangerer Den nasjonale elsikkerhetskonferansen. Konferansen tar for seg aktuelle og fremtidsrettede temaer innen elsikkerhet, e-kom og relevante områder rundt dette. Arrangørene venter ny deltaker- og utstillerrekord på årets arrangement, og kan vise til svært gode tilbakemelding fra alle hold på de foregående utgavene. 

Bjørn Sørensen er fagsjef elsikkerhet i NELFO, og har selv en allsidig bakgrunn fra flere områder innen elektrobransjen. Det ser han på som en fordel i arbeidet med en konferanse der det faglige skal være matnyttig og treffe de fleste grupper i bransjen.

– Vi ønsker å favne veldig bredt, og det er fremtiden som gjelder, sier han, og fortsetter:

– Vi ser at det er en stor endring på gang for både elektroinstallatører, myndigheter og nettselskaper. Dette med plusskunder kommer inn, og hvordan skal man gjøre dette på en sikker måte? Internet of things er aktuelt, alt vil etter hvert ha en IP-adresse, og det meste vil bli styrt fra mobiltelefoner og internett, sier han.

NELFO vil ha fokus på om sikkerheten blir ivaretatt i tråd med samfunnsendringene.

Vi har etterhvert myndigheter som berører hverandres områder: DSB, Nkom, NVE, Mattilsynet, DIBK – hvor alle i en eller annen grad er inne på området elektrisitet. Hvordan skal grensegangene mellom de forskjellige være? Myndighetene bør bli mye flinkere til å snakke med hverandre, mener Sørensen.

Konferansen kommer også til å gå inn på dette med lokal produksjon og energilagring – som er veldig sentrale temaer. Dette omfatter solcelleanlegg og batterilagring.

– Før nyttår fikk man jo ikke så mye igjen for lokal produksjon, annet enn til eget forbruk, men nå har spot-prisene steget, og det vil bli mer og mer interessant å selge denne strømmen. Hvordan kan nettselskapene gjøre dette trygt? Hva er rollen til elektroinstallatøren i denne utviklingen, og hvilken kompetanse kreves? Hvordan bør batteribanker håndteres? Hva hvis de begynner å gasse eller tar fyr inne i en enebolig? spør han.

Konferansen vil også ta opp dette med ulykker. Hva er årsakene? Ser man forbedringer?

– Det er ikke mange som dør i Norge grunnet strømgjennomgang, men branner er det en del som dør av. De siste årene har 30–40 % av brannene elektrisitet som årsak. Hva kan vi gjøre med dette? Bør vi sette mer fokus på dette med brann, og mindre på berøring? Et annet tema blir dette med plan- og bygningsloven, ansvarsrett, godkjenning, kompetansekrav for rådgivende, utførende eller kontrollerende når det gjelder brannanlegg, forteller Bjørn Sørensen.

Så har man dette med konkurranseutsetting på oppgaver fra nettselskapene. Mange selskaper pre-kvalifiserer elektroinstallatørene for å utføre en del av jobben.

– Jeg tror at på sikt vil de ikke bare pre-kvalifisere fra et kabelskap ute i gata og inn til et hus, jeg tror faktisk de kommer til å gå fra trafoen. Kanskje kommer de til å sette bort enda mer enn i dag. Dermed utfordres de tradisjonelle grensesnittene, forteller han.

På konferansen kommer de også til å ta opp dette med arbeidskriminalitet og ulovlige aktører på markedet, og hva man skal gjøre med slik virksomhet.

Salgsansvarlig Svein Hjelmås forteller at konferansen har vokst år for år. Det første året på Vettre var det rundt 100 mennesker til stede, men etter noen år begynte det sakte, men sikkert å gå oppover. Sist var det nærmere 250 og denne gangen er det ny deltakerrekord med 286 påmeldte. Konferansen er helt fulltegnet både for deltagere og utstillere.

– Alt ligger an til ny rekord på årets konferanse. Jeg har vært med på de tre siste utgavene, og da jeg kom inn, hadde vi 7–8 eksterne utstillere. I år har vi fylt hele messehallen med 22 eksterne utstillere, i tillegg til NELFOs produkter, forteller han.

De fire siste arrangementene har de holdt på ColorLines ferger, og det har vært positivt.

– Folk er sosiale, og man får også mulighet til å samtale med foredragsholderne – noe mange har et sterkt ønske om. Denne koordineringen får vi ikke til når vi er på land, der folk kommer og går, sier Hjelmås.

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen