Topmenu

Dramatiske endringer i vilkårene for å drive små energiverk

Den sittende regjeringen har erklært at de ønsker færre nettselskaper i Norge. Tidligere statsråd Eivind Reitens utvalg har sett på mulighetene for å utnytte kraftnettet bedre. Flere av forslagene i den såkalte Reiten-rapporten vil i manges øyne bety dramatiske endringer i vilkårene for å drive de små, lokale energiverkene. På Nordvestlandet sitter tre administrerende direktører som har reflektert nøye over hva de foreslåtte tiltakene vil medføre for både sine egne selskaper, distriktene og lokalsamfunnene.

Et av de mest drastiske punktene i utvalgets rapport, er forslaget om at alle kraftselskaper skal skilles selskapsmessig og funksjonelt. Mange av de mindre selskapene har i dag både entreprenørdel, produksjon, distribusjon og omsetning integrert i samme selskap, der de ulike avdelingene drar veksler på hverandre for å få til en effektiv, lønnsom og velfungerende organisasjon.

Vanskelig livsgrunnlag for småselskaper i distriktene

– Hvis vi må skille ut nettet i et eget selskap, vil det ikke være levedyktig. Da må det sannsynligvis slås sammen med omkringliggende nett for å danne større enheter. Slik vi driver i dag, deler vi kostnadene i selskapet på ulike enheter, og drar nytte av mannskapet på flere området. Vi har også felles administrative systemer, sier Ola Raknes, administrerende direktør i Stranda Energi.

Selskapet eies av Stranda kommune, og har både produksjon, distribusjon, omsetning av kraft, bygger og eier fiber. Strukturen i selskapet er strømlinjeformet, og gjør at aksjonærene får god avkastning. I nabokommunen Sykkylven drives energiverket etter en lignende modell, bortsett fra at de ikke har omsetning av kraft.

– Norge er det landet i Europa med mest spredt bosetning, og strøm har blitt en tjeneste som hele samfunnet er fullstendig avhengig av. Da er det viktig å ha en struktur som garanterer for forsyningssikkerheten også der det bor få mennesker. I dag har vi det, men nå debatteres det om Norge skal innføre det mest distriktsfiendtlige regelverket i Europa for nettselskaper og distribusjon av strøm, sier Trond Lauritsen, som er administrerende direktør i Sykkylven Energi. Til sammenligning har Tyskland 700 nettselskap.

– Vi synes det er å gå alt for langt. Jeg mener det er positivt at denne rapporten fra Reiten-utvalget skal drøftes i Stortinget, der man er nødt til å få frem et mer balansert bilde enn ren økonomisk teori. Ved å utnytte kompetanse internt i organisasjonen, klarer vi å stille både beredskapsmateriell og kompetente mennesker som kan rykke ut på kort varsel når det oppstår noe, fordi de er fleksible og kan brukes på mange områder. Det er dyktige arbeidsfolk som har bred kompetanse, er svært anvendelige og har god lokalkunnskap, sier han.

Jan Træen, energisjef i Stryn Energi, er helt på bølgelengde med sine kolleger på andre siden av fylkesgrensa, og mener det hele er et ledd i en politisk sentraliseringsprosess:

– Dette føyer seg inn i rekken av sentraliserende reformer som går ut på å flytte både arbeidsplasser, beslutninger, eigarskap og kompetanse lengre vekk fra folk i distriktene. Vi ser jo at de lokale nettselskapene har en bred funksjon. Stryn Energi driver med både fjernvarme og fiberutbygging – kommunikasjonsinfrastruktur i et område der det ikke er kommersielt lønnsomt. Hadde det ikke vært for oss, hadde det vært lite fiber i Stryn. Etter hvert begynner vi å tjene penger på det også. Kritikken om at det er en feilslått investering, har stilnet etter hvert. Dette er tilrettelegging for at folk skal flytte tilbake og bo i distriktene, sier han.

Les mer i Volt nr 4 – 2014

Ola Raknes og Trond Lauritsen.

Ola Raknes og Trond Lauritsen.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen