Topmenu

Driftskontrakt for riks- og fylkesveiene i Hedmark

Otera har vunnet anbudskontrakten på drift og vedlikehold av veilys og trafikk¬signaler på alle riks- og fylkesveier i Hedmark. Kontrakten løper over fem år, og er verdt 22 millioner kroner.

Kontrakten ble vunnet i konkurranse med fem andre leverandører, og er den første for Otera i Hedmark.

- Dette er en bekreftelse av vår satsing på Østlandsområdet, og ikke minst Hedmark, sier direktør for drift og vedlikehold Øst, Carsten Pedersen. – Kontrakten betyr mye for oss, sier han.

Otera Infra vil fra september i år ha alt ansvar for å etterse, vedlikeholde og drifte alle veilys, skilt og annet teknisk utstyr som skal sikre alle veifarende på riks- og fylkesveier, samt gang- og sykkelstiene en trygg og forutsigbar reise. Otera Infra er et datterselskap av Otera, som inngår i Agder Energi-konsernet.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen