Topmenu

Droner og digitale internsystemer hos Nettpartner

Overgang til helt digitale internsystemer, og bruk av droner for å effektivisere feltarbeidet. Det er den nye hverdagen hos Nettpartner, som har lagt mange kroner og grundig arbeid i innføringen av nyvinningene.

– Vi har investert over 10 millioner i tre nye systemer og oppgradering av et eksisterende: et nytt ERP-system, et nettinformasjonssystem og et ledelsesinformasjonssystem, samt oppgradering av vårt feltsystem, sier Magnus Johansen, som er ansvarlig for forretningsutvikling i selskapet.

Nettpartner er første store entreprenør i Norge som tar i bruk et nettinformasjonssystem, som vanligvis har vært forbeholdt nettselskapene.

– Vårt system kommer fra en leverandør som heter Digpro, et stort svensk selskap. Det er nesten et standard NIS-system, men vi har fått utviklet et tillegg – en kalkulasjonsmodul som gjør at man enklere og mer enhetlig skal kunne kalkulere oppdrag på tvers av Nettpartner. Så nå skal regnearkenes tid være forbi, forteller Johansen.

I systemet ligger prisene fra rammeavtalene med den enkelte kunde. Slik blir prosjektering av oppdrag enklere. Her kalkuleres også materiell-lister ut fra opptegning av linjer i kart. Når prosjektet er kalkulert, går det over til kunden som et tilbud. Da blir det også oppdatert i ERP-systemet som et prospekt.

– Slik får vi oversikt over potensielle jobber. Når oppdraget blir kontrahert fra nettselskapet, går det en beskjed til økonomisystemet om at tilbudet skal endre status til et prosjekt. Den elektroniske prosjektmappen som etableres i NIS-systemet ifm. jobben går ut til montørene som underlag for den jobben de skal gjøre. Vårt oppgraderte feltsystem inneholder en planleggingsmodul hvor prosjektlederne kan booke montører og utstyr. Når montørene utfører oppdraget, kan de via sitt personlig nettbrett fylle ut alle nødvendige skjemaer som f.eks SJA, finne dokumentasjon, og bestille materiell. Hvis det er opprettet integrasjon mot aktuelt nettselskap, kan dokumentasjon i form av bilder, kontrollskjema, etc eksporteres til kundens nettinformasjonssystem, forklarer han.

Les mer i Volt nr 9-2015

Nettpartner ser på droneflygingen som en del av et konsept de ønsker å tilby sine kunder. Det å fly er ikke det viktigste – det viktigste er å kunne tilby våre kunder et verdiøkende produkt, og det er her vi tror Nettpartner har et fortrinn fremfor selskap som er rene droneflygere uten kompetanse fra elkraft faget sier, Magnus Johansen som er ansvarlig for forretningsutvikling og Egil Amtedal fra Nettpartner Drift i Arendal.

Nettpartner ser på droneflygingen som en del av et konsept de ønsker å tilby sine kunder. Det å fly er ikke det viktigste – det viktigste er å kunne tilby våre kunder et verdiøkende produkt, og det er her vi tror Nettpartner har et fortrinn fremfor selskap som er rene droneflygere uten kompetanse fra elkraft faget sier, Magnus Johansen som er ansvarlig for forretningsutvikling og Egil Amtedal fra Nettpartner Drift i Arendal.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen