Topmenu

Dropp ledningen

DeWalt lanserer i disse dager en verdensnyhet som også gir montører og energibransjen for øvrig nye muligheter. Der man tidligere har brukt maskiner med kabel når 18V-verktøyet blir for svakt, kommer de nå med en 54V-teknologi og en mengde nye maskiner som tidligere har vært forbeholdt bruk av ledning.

Marie Bjersland, brand & communication manager i Norden, forteller litt om selskapets bakgrunn:

– Stanley og Black & Decker slo seg sammen i 2010, og ble en verdensleder innen verktøy og oppbevaring. Vi er 49 000 ansatte over hele verden, ca. 15 000 i Europa, 120 i Norden og selger produkter i mer enn 175 land. I 2015 hadde vi en omsetning på 11 milliarder USD. I tillegg til verktøy og oppbevaring, er sikkerhet et tredje forretningsområde. Innen verktøy og oppbevaring har vi tre kjente varemerker: håndverktøy og oppbevaring fra Stanley, elverktøy og tilbehør for profesjonelle fra DeWalt og konsumentprodukter fra Black & Decker.

Nordisk produktsjef Mats Gustavsson forteller at det er fascinerende å jobbe el-verktøy-bransjen.

– På en måte har vi havnet i teknologibransjen, omtrent som når man kommer med en ny bil- eller telefonmodell. Trykket på nyheter er stort. Internt har vi jobbet med dette prosjektet i 3–4 år, og nå nærmer vi oss en global lansering, noe som er ganske spesielt. Vi vil tilby sluttbrukeren kraften fra en slagmaskin, men friheten til en batterimaskin, sier han.

Og detaljene fra nylanseringen skal vi komme tilbake til, men først litt historikk.

– I 2011 kom vi med slidepack-batteriene. Vi var ganske sene med dette, i forhold til andre aktører på markedet. Men det var en grunn til dette: Vi ville sørge for at batteriet er en ren kraftpakke, mens intelligensen sitter i maskinen. I 2011 lanserte vi også det vi kaller XR, som er vår 18V-plattform. For 3–4 år siden begynte vi å høre snakk i markedet om brushless-motorer. På alle produkter vi lanserer nå, er det disse motorene som gjelder. Brushless er her for å bli, og vil sørge for en mye lengre driftstid på maskinene, sier Gustavsson.

For mange mindre operasjoner har man tilstrekkelig med kraft i dagens 18V-løsning. Men når man går inn i segmentet med større maskiner, vil sluttbrukeren oppleve at 18V ikke er tilstrekkelig. Da tar man maskinen med ledning istedenfor, for å sørge for at jobben blir gjort. Så har man maskiner som tradisjonelt kommer med ledning. Her har det ikke vært noen batteridrevne maskiner, før i dag. Sluttbrukerne ser fordelen med batterimaskiner, men det er en viss frustrasjon over at visse maskiner ikke finnes med batteri. Her har DeWalt jobbet med utvikling.

– Vi kommer altså med verdens første konvertible batteri på 54 V. Sammen med dette lanserer vi 14 nye maskiner, men det betyr også at det nye batteriet er fullt kompatibelt med alle våre 18V-maskiner som er lansert etter 2011. Sluttbrukeren låses ikke ute fra noe system, og 18V-serien vil fortsatt være en kjernevirksomhet som videreutvikles. Denne nye teknologien har vi tatt patent på. Med 54V-batteriet har vi kommet opp i en kraft som gjør at vi kan gå inn i helt nye applikasjoner. Om man setter det nye batteriet på sin 18V-maskinen, merker batteriet dette, og opererer i 18V-modus. Hva er så fordelen? Jo, det varer mye lengre, forteller Gustavsson entusiastisk.

Nye produkter med 54V-batteri er blant annet bordsag, borhammer, sirkelsag, bajonettsag, vinkelsliper og en serie kappsager.

– Her har vi bygget verdens største ledningsløse system. Dette betyr at vi nå kan begynne å se på slike løsninger for maskiner der det før har vært utenkelig med batteri. Det vil for eksempel si støvsugere, kompressorer og steinsager. Dette er den nye, fremtidige måten å jobbe på, sier han.

Opplæringssjef Ulf Olsson forteller at man med 54V i prinsippet får tre ganger 18V-maskinenes kraft.

– Det gir unike muligheter å kunne jobbe med en kabelløs maskin der vi før ikke har hatt slike maskiner med nok kraft. Nå kan vi flytte denne kapasiteten vesentlig, sier han.

– Når disse 18V-maskinene ble presset hardt, så stoppet de opp. Når man belaster en maskin for hardt, så stiger strømstyrken i maskinen, og maskinens sikkerhetssystem stopper maskinen for at den ikke skal bli ødelagt. Denne effekten får du ikke med 54V-maskiner. De har mye større kapasitet, forklarer Olsson.

Til denne serien er det jo laget helt nye produkter, fra grunnen av.

– Vi har valgt noe man innen denne bransjen kaller ground up-design. Vi har ikke tatt eksisterende 18V-maskiner eller eksisterende kablede maskiner, og gjort dem om til å bruke et 54V-batteri. Her har vi laget helt ny design, der vi har tatt hensyn til alle direktiver og sikkerhetsaspekter. Vi har også sørget for mange nye, fleksible egenskaper som gjør maskinene brukervennlige, sier Mats Gustavsson.

De har også hatt spesielt blikk på HMS i denne prosessen. Alt handler om å beskytte sluttbrukeren.

– Det tre hovedområder: vibrasjoner, kontroll og støv. Mange ganger kjøper man en maskin som har lav pris, og jobber med denne til den ikke virker mer. Det man ikke tenker på, er skadene man får på sikt ved å jobbe med en dårlig maskin. Vi har med oss denne tanken gjennom hele prosessen. Spesielt i Norge er man veldig raske med å ta til seg denne kunnskapen. Vi som el-verktøyleverandører må leve opp til disse kravene, sier Gustavsson.

Opplæringssjef Ulf Olsson og Nordisk produktsjef Mats Gustavsson.

Opplæringssjef Ulf Olsson og Nordisk produktsjef Mats Gustavsson.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen