Topmenu

Eksperter på nettkvalitet

Selskapet EPQ holder til i Gdansk, Polen, og har løsninger for overharmoniske strømmer og spenninger fra elektronisk utstyr i lavspenningsanlegg. Dette er aktuelt i dag, med mye forskjellig elektronisk utstyr i lavspentnettet. Vi møtte Marek Juraszek og styreformann Wojciech Kiryluk. De ser Norge som et spennende marked.

– Selskapet ble etablert i 2011 med støtte fra EUs finansieringsprogram, og har COMEX som hovedaksjonær og viktig forretningspartner, forteller Wojciech Kiryluk.

Hovedoppgave er å forbedre strømkvaliteten og bidra til energibesparelser.

– Vi jobber med å finne de mest effektive løsningene. Vi utfører målinger, diagnoser, konsultasjoner, og basert på dette, tilbyr vi det beste utstyret. Vi har også et viktig samarbeid med universitetene, for vi er veldig engasjerte i utdanning og kompetanse rundt strømkvalitet. Generelt er det for lav kunnskap om dette i Polen. Vi deltar på seminarer, paneldebatter, og er aktive i markedet. Dette er en del av forretningsaktiviteten vår, sier Juraszek.

Målinger de tilbyr i forbindelse med strømkvaliteten er knyttet til harmonisk innhold, ubalanse i spenningen, spenningsfall og –variasjoner. De tilbyr også kundeleveranser, installasjon og kundesenter.

 

Konsekvenser av overharmoniske strømmer og spenninger fra elektronisk utstyr i lavspenningsanlegg

Dagens elektriske anlegg inneholder en stor andel forbrukerutstyr og komponenter som er basert på elektronikk. Elektronikken genererer overharmoniske strømmer og spenninger grunnet ulineære strømkarakterstikker, som blant annet kan medføre overlast og skade på elektrotekniske installasjoner. I mange tilfeller kan de harmoniske strømmene bli så store at det må tas hensyn til ved dimensjonering av elektriske installasjoner.

Styreformann Wojciech Kirylu og Marek Juraszek vil forbedre strømkvaliteten og bidra til energibesparelser. Og ser Norge som et spennende marked.

Styreformann Wojciech Kirylu og Marek Juraszek vil forbedre strømkvaliteten og bidra til energibesparelser. Og ser Norge som et spennende marked.

No comments yet.

Legg igjen en kommentar

Laget med Wordpress av Sigrun Norhagen